Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
11.7.2013 Oikeusuutiset

Valtakunnanvoudinvirasto: Muutoksia veronpalautusten ulosmittausprosessiin

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies on päätöksessään (26.10.2012 Dnro 4124/4/11) kiinnittänyt huomiota velallisen oikeuteen tulla kuulluksi veronpalautusten ulosmittausprosessissa Apulaisoikeusasiamies on katsonut, että veronpalausten ulosmittausmenettelyn aikatauluja laadittaessa tulee ottaa huomioon, että velallisella on tosiasiallinen mahdollisuus saada ulosottoasiaa koskevavireilletuloilmoitus ja maksukehotus ennen ulosmittausta. Valtakunnanvoudinvirasto täsmentää veronpalautusten ulosmittaukseen liittyviä aikatauluja seuraavasti. Ulosoton hakijoita pyydetään lähettämään suuret…

https://asianajajaliitto.fi/2013/07/valtakunnanvoudinvirasto-muutoksia-veronpalautusten-ulosmittausprosessiin/
10.4.2013 Oikeusuutiset

Henkivakuutusta ei voitu ulosmitata, vaikka se oli otettu vakuustakavarikkoon ennen ulosmittauskiellon syntymistä

KKO:2013:24 Ulosottokaari – Ulosmittaus Turvaamistoimi Henkivakuutus A:n 4.7.1997 ottama henkivakuutus ulosmitattiin 16.4.2010 rikokseen perustuvaa vahingonkorvaussaatavaa koskevan tuomion perusteella. Koska vakuutuksen ottamisesta oli ulosmittausta toimitettaessa kulunut enemmän kuin 10 vuotta, sitä ei olisi vakuutussopimuslain 54 §:n 1 momentin 1 kohdan (543/1994) mukaan saanut ulosmitata. Merkitystä ei ollut sillä, että henkivakuutus oli…

https://asianajajaliitto.fi/2013/04/henkivakuutusta-ei-voitu-ulosmitata-vaikka-se-oli-otettu-vakuustakavarikkoon-ennen-ulosmittauskiellon-syntymista/
18.5.2022 Oikeusuutiset

EUT: Kansallisen tuomioistuimen on voitava tutkia valituksen johdosta kuluttajasopimuksen kohtuuttomuus myös siltä osin kun kuluttaja ei ole valittanut tai kyse prekluusiosta

Tuomiot asiassa C-600/19 Ibercaja banco, yhdistetyissä asioissa C-693/19 SPV Project 1503 ja C-831/19 Banco di Desio e della Brianza ym., asiassa C-725/19 Impuls Leasing România ja asiassa C-869/19 Unicaja Banco Kuluttajasopimusten kohtuuttomat ehdot: kansalliset prosessuaaliset periaatteet eivät voi olla esteenä yksityisten unionin oikeudesta johtuville oikeuksille Tehokkuusperiaate edellyttää ehtojen mahdollisen kohtuuttomuuden…

https://asianajajaliitto.fi/2022/05/eut-kansallisen-tuomioistuimen-on-voitava-tutkia-valituksen-johdosta-kuluttajasopimuksen-kohtuuttomuus-myos-silta-osin-kun-kuluttaja-ei-ole-valitanut-tai-kyse-prekluusiosta/
21.2.2022 Oikeusuutiset

KKO äänesti oliko velallinen luopunut asunto-osakkeen omistuksesta ennen ulosmittausta

KKO:2022:9 Ulosottokaari – Ulosottovalitus – Sivullisen oikeus – Vaihdantasuoja – Todistustaakka Ulosottomies oli ulosmitannut B:n veloista puoliosuuden asunto-osakkeista sillä perusteella, että hänet oli merkitty asunto-osakeyhtiön osakeluetteloon osakkeiden puoliosuuden omistajaksi. Ulosottovalituksessa toinen yhteisomistaja A väitti ostaneensa B:n osuuden jo ennen ulosmittausta. Kun A ei esittänyt selvitystä siitä, että hän olisi saanut…

https://asianajajaliitto.fi/2022/02/kko-aanesti-oliko-velallinen-luopunut-asunto-osakkeen-omistuksesta-ennen-ulosmittausta/
24.6.2020 Oikeusuutiset

KKO äänesti oliko oikeus perinnöstä luopumiseen ollut epäselvää

KKO:2020:49 Oikeudenkäyntimenettely – Jatkokäsittelylupa – Muutosperuste – Ennakkoratkaisuperuste – Perintökaari – Perintö – Perinnöstä luopuminen – Ulosottokaari – Ulosottovalitus – Ulosmittauskielto A oli noin 23 vuotta perittävän kuoleman jälkeen jättänyt perinnöstä luopumista koskevan ilmoituksen maistraattiin tallettamista varten. A:n osuus kuolinpesästä oli tämän jälkeen ulosmitattu hänen velkojensa suoritukseksi. A:n valitettua ulosmittauksesta…

https://asianajajaliitto.fi/2020/06/kko-aanesti-oliko-oikeus-perinnosta-luopumiseen-ollut-epaselvaa/
10.3.2017 Oikeusuutiset

Ulosottovelallisten määrä kasvoi edelleen

Ulosotossa oli vuonna 2016 yli 550 000 eri velallista. Näistä luonnollisia henkilöitä oli noin 496 000 ja oikeushenkilöitä hieman alle 54 000. Luonnollisten henkilöiden lukumäärä ulosotossa kasvoi edellisvuodesta noin kaksi prosenttia, oikeushenkilöiden määrä puolestaan väheni kahdella prosentilla. Velallisten kokonaismäärä kasvoi vuodesta 2015 yhteensä 1,8 prosenttia. Uusia velallisia, joilla ei ole…

https://asianajajaliitto.fi/2017/03/ulosottovelallisten-maara-kasvoi-edelleen/
20.2.2016 Oikeusuutiset

Ulosottovelallisia aiempaa enemmän

Ulosotossa oli vuonna 2015 yli 540 000 eri velallista. Näistä luonnollisia henkilöitä oli noin 485 000 ja oikeushenkilöitä noin 55 000. Eri velallisten kokonaismäärä kasvoi vuodesta 2014 noin prosentilla. Uusia velallisia, joilla ei ole ollut asioita ulosotossa edeltävän vuoden aikana, oli viime vuonna yhteensä 164 000. Uusien velallisten määrä kasvoi…

https://asianajajaliitto.fi/2016/02/ulosottovelallisia-aiempaa-enemman/
14.10.2014 Oikeusuutiset

Henkivakuutuksen ulosmittaukselle ei ollut estettä, vaikka se oli maksettu ennen ulomittauksen mahdollistavan säännöksen voimaantuloa

HelHO:2014:7 Ulosotto Omaisuuden suoja Henkivakuutus A:lta oli ulosmitattu vuonna 2010 muutetun vakuutussopimuslain 54 §:n perusteella kaksi henkivakuutukseen perustuvaa oikeutta, jotka olivat niitä otettaessa olleet ulosmittaussuojan piirissä. Kysymys vakuutussopimuslain 54 §:n taannehtivasta soveltamisesta erityisesti omaisuuden suojan kanalta. ”Ulosmittauskiellolle on oltava painavat perusteet, koska se estää velkojia saamasta suoritusta saatavalleen velallisen omaisuudesta.…

https://asianajajaliitto.fi/2014/10/henkivakuutuksen-ulosmittaukselle-ei-ollut-estetta-vaikka-se-oli-maksettu-ennen-ulomittauksen-mahdollistavan-saannoksen-voimaantuloa/
9.4.2014 Oikeusuutiset

Valtakunnanvoudinvirasto: Ulosotto tehostanut harmaan talouden torjuntaa

Ulosoton erikoisperintä tutkii vaikeasti selvitettäviä ulosottoasioita, joissa omaisuus usein on pyritty järjestelemään velkojien ulottumattomiin Vuonna 2013 erikoisperintä saavutti varsin hyvän tuloksen: velkojille tilitettiin noin 39,2 miljoonaa euroa. Vuonna 2012 vastaava tulos oli noin 12,1 miljoonaa euroa. Erikoisperinnän tulokseen kuuluvat myös velallisten suoraan velkojille suorittamat maksut, velallisen ja velkojan solmimat maksusopimukset…

https://asianajajaliitto.fi/2014/04/valtakunnanvoudinvirasto-ulosotto-tehostanut-harmaan-talouden-torjuntaa/
9.4.2013 Oikeusuutiset

Valtakunnanvoudinvirasto: Ulosoton asiamäärät ennallaan – perimistulos jatkoi kasvuaan

Ulosottovirastoihin saapui noin kolme miljoonaa ulosottoasiaa. Ulosoton asiamäärät pysyivät vuonna 2012 samalla tasolla kuin vuotta aiemmin Ulosoton perimistulos oli vuonna 2012 hieman yli miljardi euroa; kasvua edellisen vuoden tulokseen oli noin seitsemän prosenttia. Velkojille tilitettävä määrä yhdessä valtiolle kannettavien ulosottomaksujen kanssa nousi noin 1,08 miljardiin euroon. Tästä määrästä valtiolle tilitettiin…

https://asianajajaliitto.fi/2013/04/valtakunnanvoudinvirasto-ulosoton-asiamaarat-ennallaan-perimistulos-jatkoi-kasvuaan/