Ulosmittaus pysytettiin vaikka se kohdistui lesken hallitsemaan pesään kuuluvaan asuntoon

22.12.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


KKO:2015:98

Ulosottokaari – Ulosmittaus – Itseoikaisu
Perintökaari – Kuolinpesä

A:n osuus äitinsä B:n kuolinpesästä oli ulosmitattu. Myöhemmin
tehtyjen osittaisen osituksen ja perinnönjaon jälkeen kuolinpesään oli
jäänyt vain B:n ja lesken yhteisesti omistamat ja heidän yhteisenä
kotinaan käytetyn asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet. Leski
oli ilmoittanut pitävänsä asunnon perintökaaren 3 luvun 1 a §:n nojalla
jakamattomana hallinnassaan. Ulosottomies oli itseoikaisuna peruuttanut
ulosmittauksen.

Korkein oikeus katsoi ratkaisusta tarkemmin ilmenevillä perusteilla, ettei itseoikaisulle ollut ollut perusteita.

KKO:2015:98

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments