Maataloustuet kuuluivat maatalousyrityksen yrityskiinnityksen piiriin

7.10.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2016:64

Ulosottokaari – Ulosmittaus
Yrityskiinnitys
Maksunsaantijärjestys

A:lle tuleva tilatuki,
luonnonhaittakorvaus (Lfa) ja ympäristötuki oli lainvoimaisesti
ulosmitattu ensimmäisen kerran 28.11.2011. Kyseisten maataloustukien
maksajana kunnan maataloustoimisto oli 1.12.2011 suorittanut
ulosottomiehelle tukien määrän. Maksuhetkellä maataloustukien
myöntämisestä A:lle ei ollut vielä tehty muutoksenhakukelpoista
päätöstä.

A:n irtaimeen omaisuuteen oli vahvistettu
yrityskiinnitys ja kiinnitetty haltijavelkakirja oli pantattu pankille
ennen kuin A oli hakenut kyseisiä maataloustukia. Pankki vaati, että
ulosmitatut maataloustukisaatavat luetaan kuuluvaksi yrityskiinnityksen
piiriin.

Korkeimman oikeuden päätöksessä mainituilla perusteilla
katsottiin, että maataloustuet olivat hakemuksen jättämisellä tulleet
yrityskiinnityksen piiriin ja että yrityskiinnityksen tuottaman
etuoikeuden kannalta ei ollut merkitystä sillä, että ulosmittaus oli
toimitettu jo ennen lopullisen saamisoikeuden syntymistä tukiin.

http://korkeinoikeus.fi/fi/index/ennakkopaatokset/precedent/1475746153012.html

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments