Generic filters
Exact matches only
13.5.2024 Oikeusuutiset

Doping-asioiden välityslautakunta ei voinut pyytää ennakkoratkaisua EU-tuomioistuimelta

Unionin tuomioistuimen tuomio asiassa C-115/22 | NADA ym. Urheilun antidopingasioissa toimivaltainen itävaltalainen välityslautakunta ei ole toimivaltainen esittämään kysymyksiä unionin tuomioistuimelle Arvioidessaan sitä, onko kyseessä unionin oikeudessa tarkoitettu ”tuomioistuin”, unionin tuomioistuin ottaa huomioon useita arviointiperusteita, mukaan lukien riippumattomuuden vaatimuksen, jota kyseinen elin ei täytä. Erään itävaltalaisen ammattilaisurheilijan todettiin rikkoneen antidopingsääntöjä, minkä…

https://asianajajaliitto.fi/2024/05/doping-asioiden-valityslautakunta-ei-voinut-pyytaa-ennakkoratkaisua-eu-tuomioistuimelta/
27.11.2023 Oikeusuutiset

EIT: Lech Wałęsan oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäytiin loukattiin – voittamansa kunnianloukkausjutun tuomio purettiin vuosien kuluttua

Under this pilot judgment, Poland must take appropriate legislative measures to comply with Article 6 § 1 requirements, including the principle of independence of the judiciary In Chamber judgment on 23.11.2023 in the case of Wałęsa v. Poland (application no. 50849/21) the European Court of Human Rights held, unanimously, that…

https://asianajajaliitto.fi/2023/11/eit-lech-walesan-oikeutta-oikeudenmukaiseen-oikeudenkaytiin-loukattiin-voittamansa-kunnianloukkausjutun-tuomio-purettiin-vuosien-kuluttua/
25.10.2023 Oikeusuutiset

EIT: Naistuomarien eläkeiän lasku 60 vuoteen Puolassa rikkoi sekä 6 että 14 artiklaa

In Chamber judgment in the case of Pająk and Others v. Poland (applications nos. 25226/18, 25805/18, 8378/19 and 43949/19), the European Court of Human Rights held, by a majority (5 votes to 2), that there had been: a violation of Article 6 § 1 (right of access to a court)…

https://asianajajaliitto.fi/2023/10/eit-naistuomarien-elakeian-lasku-60-vuoteen-puolassa-rikkoi-seka-6-etta-14-artiklaa/
24.9.2018 Oikeusuutiset

Oikeusvaltioperiaate: Euroopan komissio haastaa Puolan Euroopan unionin tuomioistuimeen Puolan korkeimman oikeuden riippumattomuuden suojelemiseksi

Euroopan komissio on tänään päättänyt nostaa Puolaa vastaan kanteen EU:n tuomioistuimessa, koska Puolan korkeinta oikeutta koskeva uusi laki loukkaa oikeuslaitoksen riippumattomuuden periaatetta. Tuomioistuinta pyydetään myös määräämään välitoimia siihen asti, että se antaa asiassa tuomion Kyseisellä uudella lailla alennetaan Puolan korkeimman oikeuden tuomarien eläkeikä 70:stä 65 ikävuoteen. Tämän seurauksena nykyisistä 72…

https://asianajajaliitto.fi/2018/09/oikeusvaltioperiaate-euroopan-komissio-haastaa-puolan-euroopan-unionin-tuomioistuimeen-puolan-korkeimman-oikeuden-riippumattomuuden-suojelemiseksi/
28.2.2018 Oikeusuutiset

EU:n tuomioistuimen tuomio palkkojen alentamisesta ja tuomioistuinten riippumattomuudesta

Ennakkoratkaisupyyntö – SEU 19 artiklan 1 kohta – Muutoksenhakukeinot – Tehokas oikeussuoja – Tuomioistuinten riippumattomuus – Euroopan unionin perusoikeuskirja – 47 artikla – Palkkojen alentaminen kansallisessa julkishallinnossa – Julkisen talouden säästötoimenpiteet Ennakkoratkaisupyynnön oli tehnyt Supremo Tribunal Administrativo (ylin hallintotuomioistuin, Portugali) Ennakkoratkaisupyyntö koskee SEU 19 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan ja Euroopan unionin…

https://asianajajaliitto.fi/2018/02/eun-tuomioistuimen-tuomio-palkkojen-alentamisesta-ja-tuomioistuinten-riippumattomuudesta/
10.8.2017 Oikeusuutiset

Euroopan komissio käynnistää rikkomusmenettelyn Puolaa vastaan oikeuslaitokseen vaikuttavien toimien vuoksi

Euroopan komissio on käynnistänyt rikkomusmenettelyn Puolaa vastaan lähettämällä virallisen ilmoituksen sen jälkeen, kun Puolan virallisessa lehdessä julkaistiin laki yleisten tuomioistuinten järjestämisestä perjantaina 28. heinäkuuta Puolan viranomaisilla on kuukausi aikaa vastata viralliseen ilmoitukseen. Keskeinen oikeudellinen ongelma, jonka komissio on laissa havainnut, liittyy syrjintään sukupuolen perusteella, sillä naispuolisten ja miespuolisten tuomareiden eläkeikä…

https://asianajajaliitto.fi/2017/08/euroopan-komissio-kaynnistaa-rikkomusmenettelyn-puolaa-vastaan-oikeuslaitokseen-vaikuttavien-toimien-vuoksi/
21.6.2017 Oikeusuutiset

Oikeustajututkimus: Kansalaisten käsitykset sopivasta rangaistustasosta vaihtelevat

Tutkimuksessa sekä kansalaisia että tuomareita pyydettiin antamaan rangaistus samoihin heille esitettyihin rikostapauksiin. Kun annettuja rangaistuksia vertaillaan, huomataan, että kansalaisten antamissa rangaistuksissa on huomattavaa hajontaa. Esimerkiksi sukupuoliyhteydestä lapsen kanssa osa tutkimukseen osallistuneista kansalaisista jätti kokonaan tuomitsematta ja osa antoi ehdotonta vankeutta. Näin ollen ajatus väestön yleisestä oikeustajusta osoittautui varsin ongelmalliseksi. Yleisesti…

https://asianajajaliitto.fi/2017/06/oikeustajututkimus-kansalaisten-kasitykset-sopivasta-rangaistustasosta-vaihtelevat/
9.5.2017 Lausunnot

Lausunto tuomioistuinviraston perustamisesta

Dnro 24/2017 Lausuntopyyntönne: OM 9/021/2016, 21.4.2017 LAUSUNTO TUOMIOISTUINVIRASTON PERUSTAMISESTA Suomen Asianajajaliitto (jatkossa ”Asianajajaliitto”) kiittää lausuntopyynnöstä koskien tuomioistuinviraston perustamista ja lausuu seuraavaa: Asianajajaliitto on jo pitkään kannattanut tuomioistuinviraston perustamista. Tuomioistuinviraston perustaminen on tarpeen tuomioistuinlaitoksen riippumattomuuden turvaamiseksi. Asianajajaliitto kannattaa mietinnön ehdotuksia ja erityisesti siinä esitettyjä tuomioistuinviraston tehtäviä sekä perustettavan uuden viraston johtamisorganisaatiota.…

https://asianajajaliitto.fi/2017/05/lausunto-tuomioistuinviraston-perustamisesta/
20.4.2017 Oikeusuutiset

Euroopan komissio: EU:n oikeusalan tulostaulu 2017: Oikeuslaitokset tehostuvat, mutta haasteita on edelleen

Euroopan komissio julkaisi 10.4.17 EU:n oikeusalan tulostaulun 2017. Siinä esitetään vertaileva yleiskatsaus EU:n jäsenvaltioiden oikeuslaitosten toimivuudesta, laadusta ja riippumattomuudesta Tulostaululla pyritään tukemaan kansallisia viranomaisia niiden parantaessa oikeuslaitostensa tehokkuutta. Aikaisempiin tulostauluihin verrattuna vuoden 2017 tulostaulussa tarkastellaan oikeuslaitosten toimivuutta uusista näkökulmista. Siinä selvitetään esimerkiksi, kuinka helppoa kuluttajien on asioida oikeuslaitoksen kanssa ja…

https://asianajajaliitto.fi/2017/04/euroopan-komissio-eun-oikeusalan-tulostaulu-2017-oikeuslaitokset-tehostuvat-mutta-haasteita-on-edelleen/
17.3.2014 Oikeusuutiset

Euroopan komissio: EU:n oikeusalan tulostaulu 2014: Kohti tehokkaampia oikeusjärjestelmiä

Euroopan komissio julkaisi tänään toista kertaa laaditun EU:n oikeusalan tulostaulun. Sen tavoitteena on parantaa oikeusjärjestelmien laatua, riippumattomuutta ja tehokkuutta Euroopan unionissa. Se tarjoaa puolueetonta, luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmistä Euroopan oikeusalan tulostaulun vuoden 2014 painoksella jatketaan jäsenvaltioiden ja EU:n tukemista (1. painos julkaistiin vuonna 2013 (IP/13/285)) oikeusjärjestelmien tehostamiseksi. Samalla…

https://asianajajaliitto.fi/2014/03/euroopan-komissio-eun-oikeusalan-tulostaulu-2014-kohti-tehokkaampia-oikeusjarjestelmia/