Euroopan komissio: EU:n oikeusalan tulostaulu 2014: Kohti tehokkaampia oikeusjärjestelmiä

17.3.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Euroopan komissio julkaisi tänään toista kertaa laaditun EU:n oikeusalan tulostaulun. Sen tavoitteena on parantaa oikeusjärjestelmien laatua, riippumattomuutta ja tehokkuutta Euroopan unionissa. Se tarjoaa puolueetonta, luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmistä

Euroopan oikeusalan tulostaulun
vuoden 2014 painoksella jatketaan jäsenvaltioiden ja EU:n tukemista (1.
painos julkaistiin vuonna 2013 (IP/13/285))
oikeusjärjestelmien tehostamiseksi. Samalla vahvistetaan talouskasvua
unionissa. Tämä tapahtuu vaikuttamalla EU:n talouspolitiikkojen
vuosittaisen koordinointijaksoon eli EU-ohjausjaksoon. EU-ohjausjakson maakohtaisilla suosituksilla pyritään tehostamaan talouden suoritus- ja kilpailukykyä.

”Oikeuden
viivästyminen tarkoittaa, että oikeus ei toteudu. EU:n oikeusalan
tulostaulu on EU:n talousstrategian keskeinen väline, jonka avulla
saadaan tehokkaampi oikeussuoja kansalaisille ja yrityksille. Hyvin
toimiva, riippumaton oikeusjärjestelmä on hyvin tärkeä kansalaisten ja
sijoittajien luottamuksen saamiseksi, ja välttämätön keskinäisen
luottamuksen luomiseksi Euroopan oikeusalueella
”, totesi komission varapuheenjohtaja ja oikeuskomissaari Viviane Reding. ”EU:n oikeusalan tulostaulun toisen painoksen julkaisemisen aikaan monissa
jäsenvaltioissa uudistetaan oikeusjärjestelmää kilpailukyvyn
parantamiseksi. Saadun kokemuksen ja kerättyjen tietojen perusteella on
edelleen tärkeää sitoutua päättäväisesti toimiin oikeusjärjestelmien
tehokkuuden parantamiseksi koko EU:ssa,”
hän jatkoi.

Vuoden 2014 EU:n oikeusalan tulostauluun
kootaan tietoja eri lähteistä. Useimmat määrälliset tiedot on saatu
oikeuslaitoksen toimivuutta tarkastelevalta Euroopan neuvoston pysyvältä
komitealta (CEPEJ), joka kerää tietoja jäsenvaltioilta. Vuoden 2014
tulostaulussa keskitytään siviili- ja kauppaoikeudellisiin
riita-asioihin ja hallinnollisiin asioihin. Siinä tarkastellaan samoja
indikaattoreita kuin vuonna 2013 ja hyödynnetään samalla myös muita
tietolähteitä:

 • Oikeusjärjestelmien tehokkuus: indikaattoreita ovat mm. oikeudenkäyntien kesto, asioiden selvitysaste ja vireillä olevien asioiden määrä.

 • Laatu:
  indikaattoreita ovat mm. tuomareiden pakollinen koulutus, tuomioistuimen
  toiminnan seuranta ja arviointi, tuomioistuinten budjetti- ja
  henkilöresurssit sekä tieto- ja viestintätekniikan ja vaihtoehtoisten
  riidanratkaisumenetelmien saatavuus.

 • Riippumattomuus: Tulostaulussa
  annetaan tietoa myös siitä, miten riippumattomana oikeuslaitosta
  pidetään. Lisäksi vuoden 2014 tulostaulussa esitetään ensimmäinen
  vertaileva yleiskatsaus siitä, kuinka oikeuslaitoksen riippumattomuus on
  suojattu kansallisissa oikeusjärjestelmissä tietyissä tilanteissa,
  joissa se saattaa olla vaarassa. Siinä tarkastellaan oikeussuojakeinoja
  esimerkiksi tuomareiden siirtämistä ja irtisanomista vastaan.

Vuoden 2014 tulostaulussa esitetään myös
kahden pilottitutkimuksen tulokset. Ne tarjoavat tarkkoja tietoja
kilpailu- ja kuluttajalainsäädäntömenettelyjen kestosta.

Vuoden 2014 EU:n oikeusalan tulostaulun keskeiset havainnot (ks. liite) ovat seuraavat:

 • Joissakin jäsenvaltioissa on edelleen niiden oikeusjärjestelmän tehokkuuteen liittyviä erityisiä haasteita.
  Pitkäkestoiset ensimmäisen oikeusasteen oikeudenkäynnit sekä asioiden
  alhainen selvitysaste tai vireillä olevien asioiden suuri määrä
  osoittavat, että parantamisen varaa on. Vaikka kunnianhimoisia
  uudistuksia on tehty äskettäin joissakin jäsenvaltioissa (esimerkiksi
  Portugalissa), niiden vaikutukset eivät vielä näy tulostaulussa, koska
  tiedot ovat useimmiten vuodelta 2012.

 • Tuomioistuinten käytettävissä on aiempaa enemmän tieto- ja viestintätekniikan välineitä, mutta parantamisen varaa on. Erityisesti tuomioistuinten ja kansalaisten välistä yhteydenpitoa olisi helpotettava. Vaihtoehtoisia riidanratkaisumenettelyjä
  on nyt saatavilla lähes kaikissa jäsenvaltioissa, ja tuomioistuimen
  toimintaa seurataan ja arvioidaan useimmissa jäsenvaltioissa.

 • Tuomareista yli 50 prosenttia lähes joka kolmannessa jäsenvaltiossa osallistuu EU:n oikeutta koskevaan jatkokoulutukseen. Tuomareiden ja muiden oikeusalan ammattilaisten
  koulutus ja tieto- ja viestintätekniikan välineet ovat olennaisia
  keskinäiseen luottamukseen perustuvan Euroopan oikeusalueen tehokkaan
  toiminnan kannalta.

 • Käsitys riippumattomuudesta on parantunut useissa jäsenvaltioissa, mutta heikentynyt toisissa.

Seuraavat vaiheet

Tulostaulussa esille tulleet seikat
otetaan huomioon laadittaessa tulevia vuoden 2014 EU-ohjausjakson
maakohtaisia analyysejä. Ne otetaan huomioon myös talouden
sopeutusohjelmien puitteissa tehtävässä työssä. EU:n varoilla
(aluekehitys- ja sosiaalirahastoista) tuetaan kansallisten
oikeusjärjestelmien uudistuksia.

Komissio aikoo kehittää edelleen
vertailukelpoisia tietoja ensimmäisestä vertailevasta yleiskatsauksesta,
joka koskee oikeuslaitoksen riippumattomuuden suojaamiseen
tarkoitettuja oikeussuojakeinoja. Komissio tekee yhteistyötä
oikeuslaitoksen ja jäsenvaltioiden asiantuntijoiden sekä oikeusalan
ammattilaisten ja Euroopan oikeusalan verkkojen kanssa, jotta voidaan
parantaa tietojen laatua, saatavuutta ja vertailtavuutta tulostaulun
seuraavissa painoksissa.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments