EU:n tuomioistuimen tuomio palkkojen alentamisesta ja tuomioistuinten riippumattomuudesta

28.2.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ennakkoratkaisupyyntö – SEU 19 artiklan 1 kohta – Muutoksenhakukeinot – Tehokas oikeussuoja – Tuomioistuinten riippumattomuus – Euroopan unionin perusoikeuskirja – 47 artikla – Palkkojen alentaminen kansallisessa julkishallinnossa – Julkisen talouden säästötoimenpiteet

Ennakkoratkaisupyynnön oli tehnyt Supremo Tribunal Administrativo (ylin
hallintotuomioistuin, Portugali)

Ennakkoratkaisupyyntö
koskee SEU 19 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan ja Euroopan unionin
perusoikeuskirjan (jäljempänä perusoikeuskirja) 47 artiklan tulkintaa.

Ennakkoratkaisupyyntö on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat Associação
Sindical dos Juízes Portugueses (Portugalin tuomareiden ammattiyhdistys,
jäljempänä ASJP) ja Tribunal de Contas (tilintarkastustuomioistuin,
Portugali) ja joka koskee tämän yhdistyksen jäsenille maksettujen
palkkojen tilapäistä alentamista Portugalin valtion
talousarviopolitiikan suuntaviivojen yhteydessä.

Unionin tuomioistuin (suuri jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

SEU
19 artiklan 1 kohdan toista alakohtaa on tulkittava siten, että
tuomioistuinten riippumattomuuden periaate ei ole esteenä sille, että
Tribunal de Contasin jäseniin sovelletaan pääasiassa kyseessä olevan
kaltaisia yleisiä palkkojen alentamistoimenpiteitä, jotka liittyvät
talousarvion liiallisen alijäämän poistamisvaatimuksiin ja Euroopan
unionin rahoitustukiohjelmaan.

Linkki asiaan C-64/16

Unionin tuomioistuimen lehdistötiedote

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments