Euroopan komissio käynnistää rikkomusmenettelyn Puolaa vastaan oikeuslaitokseen vaikuttavien toimien vuoksi

10.8.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Euroopan komissio on käynnistänyt rikkomusmenettelyn Puolaa vastaan lähettämällä virallisen ilmoituksen sen jälkeen, kun Puolan virallisessa lehdessä julkaistiin laki yleisten tuomioistuinten järjestämisestä perjantaina 28. heinäkuuta

Puolan viranomaisilla on kuukausi aikaa vastata viralliseen ilmoitukseen.

Keskeinen oikeudellinen ongelma, jonka komissio on laissa havainnut,
liittyy syrjintään sukupuolen perusteella, sillä naispuolisten ja
miespuolisten tuomareiden eläkeikä on laissa eriytetty (naisilla 60
vuotta ja miehillä 65 vuotta). Tämä on vastoin Euroopan unionin
toiminnasta tehdyn sopimuksen 157 artiklaa ja sukupuolten tasa-arvosta
työelämässä annettua direktiiviä 2006/54. Virallisessa ilmoituksessa
komissio tuo esiin myös huolensa siitä, että koska oikeusministerille
annetaan valtuudet harkintansa mukaan pidentää eläkeiän saavuttaneiden
tuomareiden toimikautta sekä erottaa ja nimittää tuomioistuinten
puheenjohtajia, Puolan tuomioistuinten riippumattomuus heikentyy (ks.
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 19 artiklan 1 kohta yhdessä EU:n
perusoikeuskirjan 47 artiklan kanssa). Uudet säännöt antavat
oikeusministerille mahdollisuuden vaikuttaa yksittäisiin tuomareihin
erityisesti, koska tuomareiden toimikauden pidentämistä koskevat
perusteet eivät ole selkeitä, ja tämä heikentää tuomarien
erottamattomuuden periaatetta. Laissa alennetaan eläkeikää mutta
annetaan oikeusministerille valtuudet pidentää naispuolisten tuomareiden
toimikautta kymmenellä vuodella ja miespuolisten tuomareiden viidellä
vuodella. Lisäksi oikeusministerin päätökselle toimikauden
pidentämisestä ei ole määräaikaa, joten hän voi vaikuttaa kyseessä
oleviin tuomareihin koko sen ajan, mikä heidän toimikaudestaan on
jäljellä.


Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments