Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
21.12.2017 Oikeusuutiset

Summaariset riita-asiat tarkoitus keskittää yhdeksään käräjäoikeuteen

Sähköinen asiointi pakolliseksi muille kuin yksityishenkilöille   Hallitus esittää, että summaaristen riita-asioiden käsittely keskitettäisiin Ahvenanmaan, Helsingin, Itä-Uudenmaan, Kymenlaakson, Lapin, Oulun, Pirkanmaan, Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen käräjäoikeuksiin.Nykyisin summaarisia asioita käsitellään kaikissa käräjäoikeuksissa. Summaarisia ovat sellaiset riidattomat velkomisasiat, jotka käräjäoikeus ratkaisee kirjallisessa menettelyssä. Lisäksi summaarisiin kuuluvat mm. häätöä koskevat riidattomat asiat. Vuonna 2016…

https://asianajajaliitto.fi/2017/12/summaariset-riita-asiat-tarkoitus-keskittaa-yhdeksaan-karajaoikeuteen/
15.3.2016 Oikeusuutiset

Viisi sekuntia myöhästynyt valitus jätettiin tutkimatta

KHO: Sähköinen asiointi – Myöhästynyt valitus – Tutkimatta jättäminen Sähköpostina toimitettu valituskirjelmä oli saapunut tuomioistuimen tietojärjestelmän ensimmäiselle palvelimelle valitusajan viimeisenä päivänä sekunnilleen kello 16.15.05. Valitus jätettiin määräajan jälkeen tehtynä tutkimatta. 10.3.2016/780

https://asianajajaliitto.fi/2016/03/viisi-sekuntia-myohastynyt-valitus-jatettiin-tutkimatta/
28.1.2016 Lausunnot

Lausunto HE-luonnoksesta laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Dnro 60/2015 Lausuntopyyntönne: SM1542110, SMDno-2015-177, 21.12.2015 LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAEIKSI ULKOMAALAISLAIN JA ERÄIDEN MUIDEN LAKIEN MUUTTAMISESTA Pyydettynä lausuntona Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) esittää seuraavaa.   1. Yleistä Useiden maahanmuuttohallinnon toimien siirto poliisilta ja Rajavartiolaitokselta Maahanmuuttovirastolle on kannatettava ja tarpeellinen toimenpide. Siirto tulee lisäämään oikeusvarmuutta, kun lupahallinto ja päätöksenteko siirtyvät…

https://asianajajaliitto.fi/2016/01/lausunto-he-luonnoksesta-laiksi-ulkomaalaislain-muuttamisesta/
7.12.2015 Oikeusuutiset

SM: Ampuma-aseiden lupaprosessia uudistetaan ja sujuvoitetaan

Sisäministeriö on asettanut hankkeen uudistamaan ampuma-aseiden lupaprosessia koskevaa lainsäädäntöä. Tarkoituksena on joustavoittaa lupaprosessia esimerkiksi sähköistä asiointia lisäämällä. Hankkeen toimikausi on 3.12.2015-31.12.2016 Tavoitteena on muun muassa, että aselupahakemuksen voisi jatkossa panna vireille sähköisesti ja, että kotipaikkasidonnaisuudesta luovuttaisiin. Tällä hetkellä aselupaa pitää hakea kotikunnan poliisilaitokselta. Aseturvallisuus ei kuitenkaan saa heiketä uudistusten myötä.…

https://asianajajaliitto.fi/2015/12/sm-ampuma-aseiden-lupaprosessia-uudistetaan-ja-sujuvoitetaan/
9.11.2015 Oikeusuutiset

Maahanmuuttovirasto: Perheenyhdistämishakemusten määrä kasvaa vasta tulevina vuosina

Maahanmuuttovirasto arvioi perheenyhdistämishakemusten määrän kasvavan ensi vuodesta alkaen, kun nyt maahan tulevat turvapaikanhakijat alkavat saada myönteisiä päätöksiä Turvapaikanhakijana Suomeen tulleen henkilön perheenjäsenet voivat hakea oleskelulupia perhesiteen perusteella Suomesta vasta sitten, kun turvapaikanhakija itse on saanut oleskeluluvan Suomeen. Nyt turvapaikkahakemusten käsittelyaikojen on arvioitu pitenevän. Kansainvälistä suojelua saaneiden perheenjäsenet ovat olleet pienin…

https://asianajajaliitto.fi/2015/11/maahanmuuttovirasto-perheenyhdistamishakemusten-maara-kasvaa-vasta-tulevina-vuosina/
13.10.2015 Oikeusuutiset

Valitusosoitus oli virheellinen, kun siinä ei ollut mainintaa määräajan pättymishetkestä eikä sähköisestä asioinnista

KHO: Ulkomaalaisasia – Valitusosoitus – Valituksen toimittamisen määräaika – Sähköinen asiointi – Valitusaika – Virheellisen valitusosoituksen vaikutus Maahanmuuttoviraston ulkomaalaisasiassa antamaan päätökseen liitetyssä valitusosoituksessa oli todettu muun ohella, että valituskirjelmä oli toimitettava Maahanmuuttovirastolle. Valitusosoituksessa ei kuitenkaan ollut säädettyjen määräaikain laskemisesta annetun lain 6 §:n 1 momentin mukaista mainintaa siitä, että valitusasiakirjojen…

https://asianajajaliitto.fi/2015/10/valitusosoitus-oli-virheellinen-kun-siina-ei-ollut-mainintaa-maaraajan-pattymishetkesta-eika-sahkoisesta-asioinnista/
30.7.2015 Oikeusuutiset

Maistraattien ja ELY-keskusten paikallisviranomaistoiminta kauppa- ja yhdistysrekisteriasioissa loppuu

Lisäksi maistraattien asunto-osakeyhtiötehtävät siirtyvät PRH:lle syyskuun alussa Sähköisen asioinnin suosio kauppa- ja yhdistysrekisteriasioissa lisääntyy jatkuvasti. Koska sähköinen asiointi vähentää ilmoituksia käsittelevän henkilöstön tarvetta, asiantuntevan neuvonnan ja käsittelyn takaamiseksi kauppa- ja yhdistysrekisteri-ilmoitusten käsittely keskitetään PRH:lle 1.9.2015 alkaen. Samalla myös maistraattien asunto-osakeyhtiötehtävät siirtyvät PRH:lle.   PRH:n toimitiloissa asioimisen lisäksi voit jatkossa voit…

https://asianajajaliitto.fi/2015/07/maistraattien-ja-ely-keskusten-paikallisviranomaistoiminta-kauppa-ja-yhdistysrekisteriasioissa-loppuu/
16.7.2015 Oikeusuutiset

Poliisihallitus: Poliisin tietoon tulleiden rikosten ja hälytystehtävien määrät viime vuoden tasolla

Poliisille tammi–kesäkuussa 2015 ilmoitettujen rikosten määrä pysyi edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna lähes ennallaan. Myöskään hälytystehtävien määrässä ei ollut suurta muutosta – Keskeisimmät muutokset kuluvan vuoden rikostilastoissa näkyvät huumausainerikosten ja liikennerikkomusten määrän kasvussa, arvioi poliisijohtaja Seppo Kolehmainen. Poliisille ilmoitettujen rikosten määrä vuoden 2015 tammi–kesäkuussa kasvoi reilun yhden prosentin vuoden 2014…

https://asianajajaliitto.fi/2015/07/poliisihallitus-poliisin-tietoon-tulleiden-rikosten-ja-halytystehtavien-maarat-viime-vuoden-tasolla/
13.3.2015 Oikeusuutiset

Punainen risti: Pakolaisille turvattava oikeus perhe-elämään

Pakolaisten mahdollisuus perheen yhdistämiseen on vaikeutunut huomattavasti viime vuosina. Tästä kärsivät erityisesti Suomeen yksin tulevat lapset, joista moni jää maahan pysyvästi ilman vanhempiaan Lastensuojelun Keskusliitto, Suomen Punainen Risti ja Väestöliitto vaativatkin korjausta perheenyhdistämiskäytäntöihin. Oikeus perhe-elämään on turvattu Suomen ulkomaalaislaissa ja Suomea velvoittavissa kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa. Lapsen oikeuksien yleissopimuksen mukaan lasta ei…

https://asianajajaliitto.fi/2015/03/punainen-risti-pakolaisille-turvattava-oikeus-perhe-elamaan/
22.9.2014 Oikeusuutiset

Valitusosoituksessa ei ollut mainintaa määräajan päättymisen kellonajasta. Valitus tutkittiin

Vakuutusoikeus: Valituksen myöhästyminen – Valituksen tutkiminen – Painava syy – Valitusosoitus – Sähköinen asiointi A:n valitus tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätöksestä vakuutusoikeuteen saapui sähköpostitse vakuutuslaitokselle määräpäivänä vasta vakuutuslaitoksen aukioloajan päättymisen jälkeen. Säädettyjen määräaikain laskemisesta annetun lain 6 §:n mukaan valitusajan päättyminen määräytyi vakuutuslaitoksen aukioloajan päättymisen mukaisesti. Tämä koski myös valituksen toimittamista sähköpostitse…

https://asianajajaliitto.fi/2014/09/valitusosoituksessa-ei-ollut-mainintaa-maaraajan-paattymisen-kellonajasta-valitus-tutkittiin/