Vakuutusoikeus tutki märääajan viimeisenä päivänä klo 21.48 sähköisesti jätetyn valituksen

5.12.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Vakuutusoikeus: Muutoksenhaku – Määräaika – Valitusosoitus – Sähköinen asiointi

Valitus opintotuen
muutoksenhakulautakunnan päätöksestä oli toimitettu Kansaneläkelaitoksen
sähköiseen asiointipalvelujärjestelmään valitusajan viimeisenä päivänä
klo 21.48. Vakuutusoikeus katsoi, että valitus oli saapunut määräajassa,
ja otti sen tutkittavaksi.

Ks. myös korkeimman hallinto-oikeuden päätös KHO:2018:152