Valtiovarainministeriön ehdotus oikeushallinnon määrärahoista

16.8.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Oikeusavun, talous- ja velkaneuvonnan ja yleisen edunvalvonnan vaikuttavuustavoitteet
 • Yhteistyössä talous- ja velkaneuvonnan, ulosoton, sosiaali- ja terveystoimen sekä järjestöjen kanssa kehitetään ylivelkaantumisen ehkäisemiseen tähtääviä vuorovaikutteisia toimintamalleja ja -menetelmiä. Selvitetään keinoja, joilla parannetaan kansalaisten talousosaamista ja talouden hallintaa.
 • Aloitetaan selvitys oikeusavun tulorajojen nostamisesta ja keskituloisten oikeusavusta.
 • Käsittelyketjut ja -menettelyt määräytyvät asian laadun ja vaativuuden mukaan.
  • Arvioidaan kansalaisten ja turvapaikanhakijoiden oikeusavun muutostarpeita v. 2019 valmistuvan tutkimuksen pohjalta.
  • Oikeusavun asianajoprosessin toimivuutta kehitetään yhtenäistämällä toimintatapoja.
  • Kehitetään oikeusavustajien valtakunnallista päivystysjärjestelmää v. 2019 valmistuvan selvityksen pohjalta.
  • Yleisen edunvalvonnan prosesseja kehitetään parhaiden käytäntöjen mukaiseksi.
  • Kuluttajariitalautakunnan valitusten käsittelyprosessin toiminta- ja menettelytapoja kehitetään v. 2018 valmistuneen auditoinnin pohjalta.
  • Vuonna 2019 linjataan jatkotoimenpiteet oikeusapu- ja edunvalvontavirastosta laaditun selvityksen ja siitä saatujen lausuntojen johdosta.
 • Oikeudellinen ongelma ratkaistaan mahdollisemman varhaisessa vaiheessa. Selvitetään oikeusaputoimistojen mahdollisuuksia antaa sovittelupalveluja asianajotoimeksiantojen ohella ja lisätään yhteistyötä sovittelupalvelua antavien toimijoiden kanssa.
 • Neuvontapalvelut ovat helposti kansalaisen saavutettavissa. Oikeusaputoimistoihin luodaan monipuolisia asiakaslähtöisiä oikeudellisen neuvonnan muotoja.
 • Sähköinen asiointi ja palvelut ovat asiakaslähtöisiä. Talous- ja velkaneuvonnan etäpalvelua kehitetään ja oikeusavun sekä edunvalvonnan etäpalvelua laajennetaan.

Oikeusaputoimistojen maksullisen toiminta (liiketaloudellinen toiminta) ehdotetaan jälleen budjetoitavan tappiolliseksi. Palveluiden tuottamisesta aiheutuvista kustannuksista perittäisiin vain 84 % takaisin.

http://budjetti.vm.fi/indox/sisalto.jsp;jsessionid=902D2CC36038DC89D7AD74F005E8AFD7?year=2020&lang=fi&maindoc=/2020/tae/valtiovarainministerionKanta/valtiovarainministerionKanta.xml&opennode=0:1:245:393:415:

Avainsanat