OM: Sähköinen kiinteistökauppa mahdolliseksi marraskuussa

25.4.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Sähköinen asiointi tulee marraskuusta lähtien mahdolliseksi myös kiinteistökaupoissa ja muissa kiinteistöihin liittyvissä oikeustoimissa

Hallitus antoi tänään eduskunnalle esityksen
sähköistä kiinteistön kauppaa, panttausta ja kirjaamismenettelyä
koskevan lainsäädännön voimaanpanosta.

Lain sisältö on hyväksytty jo aiemmin, mutta voimaantulo jäi
odottamaan sähköisten asiointijärjestelmien valmistumista. Esityksessä
ehdotetaan, että pääosa säännöksistä tulee voimaan marraskuun alusta.
Osa säännöksistä tulisi kuitenkin voimaan vasta maaliskuun alusta 2015.

Suurin osa kiinteistöjen luovutuksista voitaisiin marraskuun alusta
lähtien tehdä sähköisesti Maanmittauslaitoksen ylläpitämässä
asiointijärjestelmässä. Myös kiinnityshakemukset voitaisiin harvoja
poikkeuksia lukuun ottamatta tehdä sähköisesti ja ottaa käyttöön
sähköiset panttikirjat.

Kiinteistön kauppa tehtäisiin sähköisellä lomakkeella, johon saadaan
haettua tietoja lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä ja muista
viranomaisrekistereistä. Kiinteistön luovutustiedot siirrettäisiin
viranomaisten rekistereihin suoraan sähköisestä kauppakirjasta. Samalla
lainhuuto eli kiinteistön uuden omistajan merkitseminen rekisteriin
tulisi vireille ilman eri hakemusta.

Nykyisin kaupanvahvistajan on vahvistettava kiinteistön kauppa
kaikkien kauppakirjan allekirjoittajien läsnä ollessa. Sähköisessä
kiinteistökaupassa ei kaupanvahvistajaa enää tarvita. Uudistus säästää
osapuolten kustannuksia. Pankeille ja muille luotonantajille tulee
pitkällä tähtäimellä sähköisten panttikirjojen käyttöönotosta
merkittäviä kustannussäästöjä, kun vakuuksien hallinta helpottuu.

Tietojärjestelmä voi viranomaisrekisterien ja tunnistamismenetelmien
avulla valvoa muun muassa osapuolten henkilöllisyyden todentamista,
kauppakirjan sisällön riittävyyttä ja siihen merkittyjen tietojen
oikeellisuutta. Tunnistuspalveluna voidaan käyttää esimerkiksi pankkien
verkkopankkipalveluja.

Myös perinteisiä toimintatapoja ja paperisia asiakirjoja voidaan edelleen käyttää.

Lisätietoa 

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments