Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
28.12.2018 Oikeusuutiset

Rakennustarkastaja oli jättänyt reagoimatta rakennusturvallisuutta koskeneisiin vakaviin onnettomuusuhkailmoituksiin

KKO:2018:90 Virkarikos – Tuottamuksellinen virkavelvollisuuden rikkominen Laiminlyöntirikos Laillisuusperiaate – Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate A oli kunnan johtavana rakennustarkastajana saanut ympäristöministeriön sähköpostiviestin aiheesta ”suurten hallien riskit” ja sen liitteenä kaksi onnettomuustutkintakeskuksen onnettomuusuhkailmoitusta, jotka koskivat aikaisemmin sortuneita urheilu- ja ratsastushalleja. A ei ryhtynyt viestin perusteella toimenpiteisiin. Vähän yli kahden ja puolen vuoden kuluttua kunnan…

https://asianajajaliitto.fi/2018/12/rakennustarkastaja-oli-jattanyt-reagoimatta-rakennusturvallisuutta-koskeneisiin-vakaviin-onnettomuusuhkailmoituksiin/
21.6.2018 Oikeusuutiset

Hovioikeus: Jos aiempi rangaistus on riittävä seuraamus ei rikosuhrimaksua tule tuomittavaksi

HelHO:2018:9 Rikosuhrimaksu – määrääminen 10. Rikosuhrimaksulain säätämiseen johtaneessa hallituksen esityksessä (HE 293/2014 vp) on todettu maksuvelvollisuutta koskevasta lakiehdotuksen 2 §:stä, että maksuvelvollisuus ei olisi riippuvainen siitä, mihin seuraamukseen henkilö tosiasiallisesti tuomitaan; maksuvelvollisuuden syntyminen ei siten edellyttäisi tuomitsemista vankeuteen vaan riittävää on, että syyksi luetun rikoksen rangaistusasteikkoon sisältyy vankeus. Perustelulausumilla tarkoitetaan…

https://asianajajaliitto.fi/2018/06/hovioikeus-jos-aiempi-rangaistus-on-riittava-seuraamus-ei-rikosuhrimaksua-tule-tuomittavaksi/
28.4.2018 Oikeusuutiset

EU:n tavaramerkki- ja yhteisömalliasetusten mukaisten oikeuksien rikkominen ei ole rangaistavaa teollisoikeusrikoksena

KKO:2018:36 Teollisoikeusrikos Tavaramerkki – Yhteisön tavaramerkki Mallioikeus – Yhteisömalli Laillisuusperiaate – Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate A:ta ja B:tä syytettiin teollisoikeusrikoksesta, koska he olivat tahallaan loukanneet asianomistajien yhteisön tavaramerkkiasetuksen ja yhteisömalliasetuksen mukaisia tavaramerkki- ja mallioikeuksia tuomalla maahan tuoteväärennöksiksi väitettyjä tuotteita. Koska teollisoikeusrikoksen tunnusmerkistö koski vain nimettyjen kansallisten lakien vastaisia oikeudenloukkauksia, A:n ja B:n…

https://asianajajaliitto.fi/2018/04/eun-tavaramerkki-ja-yhteisomalliasetusten-mukaisten-oikeuksien-rikkominen-ei-ole-rangaistavaa-teollisoikeusrikoksena/
22.2.2018 Oikeusuutiset

Lumeavioliitto ei peruste katsoa kyseessä olevan laittoman maahantulon järjestäminen

VaaHO:2018:2 Ns. lumeavioliitto Laittoman maahantulon järjestäminen Laillisuusperiaate A, B ja C olivat sopineet, että B ja N solmivat avioliiton Kosovossa, jotta N saisi oleskeluluvan Suomessa. B:lle luvattiin rahapalkkio. Käräjäoikeus tuomitsi A:n ja B:n laittoman maahantulon järjestämisestä ja C:n avunannosta samaan rikokseen 1.4.2014 voimaan tulleen rikoslain 17 luvun 8 §:n 1…

https://asianajajaliitto.fi/2018/02/lumeavioliitto-ei-peruste-katsoa-kyseessa-olevan-laittoman-maahantulon-jarjestaminen/
22.12.2016 Oikeusuutiset

Syyte hylättiin koska tilaus oli tehty ennen kuin aine oli luokiteltu huumeeksi

HelHO:2016:11 Rangaistava teko Taannehtivuus Rikosoikeuden ajallinen ulottuvuus Lievemmän lain periaate Laillisuusperiaate Kysymys siitä, miten rikoslain 50 luvun 1 §:n 3 kohdassa olevaa ilmaisua ”tuo maahan” on tulkittava, ja sen arvioimisesta, mikä merkitys rikoksen tunnusmerkistön täyttymisen kannalta on sillä, jos vastaajalta takavarikoidut aineet oli tilattu ennen kuin ne oli luokiteltu huumausaineeksi.…

https://asianajajaliitto.fi/2016/12/syyte-hylattiin-koska-tilaus-oli-tehty-ennen-kuin-aine-oli-luokiteltu-huumeeksi/
24.2.2016 Oikeusuutiset

Väitös Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksella 4.3.2016

Hallintotieteiden maisteri, oikeustieteen maisteri Reima Kukkosen rikos- ja prosessioikeuden alaan kuuluva väitöskirja Velallisen rikokset ja rikosoikeudellinen laillisuusperiaate tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa Vastaväittäjänä toimii professori Jussi Tapani Turun yliopistosta ja kustoksena professori Matti Tolvanen Itä-Suomen yliopistosta. Lisätietoa

https://asianajajaliitto.fi/2016/02/vaitos-ita-suomen-yliopiston-joensuun-kampuksella-4-3-2016/
9.4.2015 Oikeusuutiset

KKO:lta merkittävä asianajajan esteellisyyttä koskeva ennakkopäätös

KKO:2015:30 Asianajaja – Valvonta Esteellisyys Laillisuusperiaate Asianajaja, joka oli määrätty osakeyhtiön konkurssissa pesänhoitajaksi, oli aikaisemmin toiminut saman yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen puheenjohtajana ja valmistellut yhtiön toista ylimääräistä yhtiökokousta. Korkein oikeus katsoi asianajajaa koskevassa valvonta-asiassa, että tämä oli yhtiökokouksen puheenjohtajana saanut asianajajan salassapito- ja vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluvia tietoja, joilla saattoi olla merkitystä…

https://asianajajaliitto.fi/2015/04/kkolta-merkittava-asianajajan-esteellisyytta-koskeva-ennakkopaatos/
24.3.2015 Oikeusuutiset

Metronkuljettajan liikennerikostuomio purettiin, ei rangaistusta ilman lakia

KKO:2015:22 Liikennerikos – Liikenneturvallisuuden vaarantaminen Laillisuusperiaate – Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate Ylimääräinen muutoksenhaku – Tuomion purkaminen rikosasiassa A oli lainvoimaisesti tuomittu liikenneturvallisuuden vaarantamisesta rangaistukseen, kun hän oli kuljettaessaan metrojunaa huolimattomuudesta rikkonut Helsingin kaupungin liikennelaitoksen metrojunankuljettajan toimintaohjetta aiheuttaen vaaraa toisen turvallisuudelle. Kysymys siitä, perustuiko tuomio ilmeisesti väärään lainsoveltamiseen rikosoikeudellinen laillisuusperiaate huomioon ottaen. KKO:2015:22

https://asianajajaliitto.fi/2015/03/metronkuljettajan-liikennerikostuomio-purettiin-ei-rangaistusta-ilman-lakia/
7.12.2014 Oikeusuutiset

Syyte ampuma-aserikoksesta hylättiin laillisuuperitaatteen vuoksi

I-SHO:2014:10 Ampuma-aserikos Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate Rikoslain 41 luvun 1 §:n 1 momentti ja ampuma-aselain muutettu 2 § eivät täyttäneet laillisuusvaatimuksen rikoslainsäädännölle asettamaa täsmällisyysvaatimusta. Niin sanottujen starttiaseiden luvanvaraisuutta oli lain muutoksen jälkeen eri viranomaisissa eri puolilla Suomea tulkittu eri tavoin. Ampuma-aselain määritelmässä ei mainittu, minkälainen ampuma-aseen tuli olla. Tämän vuoksi lain sanamuodosta…

https://asianajajaliitto.fi/2014/12/syyte-ampuma-aserikoksesta-hylattiin-laillisuuperitaatteen-vuoksi/
27.2.2014 Oikeusuutiset

WinCapita-asiassa luettiin syyksi myös rahankeräysrikos

KKO piti ennallaan hovioikeuden tuomion, jolla Hannu Kailajärvi oli tuomittu törkeästä petoksesta ja rahankeräysrikoksesta yhteensä viiden vuoden ehdottomaan vankeusrangaistukseen. KKO:2014:7 Rahankeräysrikos – PyramidipeliLaillisuusperiaate – Rikosoikeudellinen laillisuusperiaateRikosten yhtyminen – Lainkonkurrenssi – Toissijaisuuslauseke A oli antanut perustamansa klubin toiminnasta tietoja, joiden mukaan klubi harjoittaisi tuottoisaa vedonlyöntitoimintaa ja valuuttakauppaa, ja maksaisi klubin jäsenille…

https://asianajajaliitto.fi/2014/02/wincapita-asiassa-luettiin-syyksi-myos-rahankeraysrikos/