KKO äänesti estikö taannehtivuuskielto tuomitsemasta huumausainerikoksesta kun aine oli säädetty huumausaineeksi sen ollessa matkalla tilaajalleen

20.11.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2020:87 Huumausainerikos – Törkeä huumausainerikos – Laillisuusperiaate – Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate – Taannehtivuus – Rangaistuksen määrääminen – Rangaistuksen mittaaminen

A oli 27.10.–10.11.2016 tilannut Tor-verkon myyntisivustolta ulkomailta postitse Suomeen tuotavaksi U-47700-nimistä synteettistä opioidia. Aine oli 14.11.2016 voimaan tulleella asetuksen muutoksella luokiteltu Suomessa huumausaineeksi, ja postilähetys oli tullut Suomeen 21.11.2016 sekä toimitettu edelleen A:n kotipaikan pääpostiin noudettavaksi, josta poliisi oli sen takavarikoinut. Korkeimman oikeuden ratkaisusta tarkemmin ilmenevillä perusteilla katsottiin, että rikoslain taannehtivan soveltamisen kielto huomioon ottaen A:n ei voitu katsoa huumausainerikoksena rangaistavalla tavalla tuoneen maahan huumausainetta. (Ään.)

A oli helmikuussa 2017 tuonut Suomeen 3,1 grammaa U-47700-nimistä synteettistä opioidia. Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevin perustein katsottiin, että kysymys oli erittäin vaarallisesta huumausaineesta, mutta ei suuresta määrästä huumausainetta. Teon kokonaisarvostelun perusteella A:n katsottiin syyllistyneen törkeään huumausainerikokseen.

A:n syyksi oli törkeänä huumausainerikoksena luettu se, että hän oli tuonut maahan ja pitänyt hallussaan osittain levittämis- ja myyntitarkoituksessa 8,3753 grammaa furanyylifentanyyliä sekä useita muita huumausaineita. Kysymys rangaistuksen mittaamisesta useita erilaisia huumausaineita käsittäneestä törkeästä huumausainerikoksesta.

KKO:2020:87

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments