Asetukseen perustunut syyte hylättiin laillisuusperiaatteen johdosta

21.1.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2021:4 Räjähdesäännösten rikkominen – Laillisuusperiaate – Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate

Hovioikeus oli lukenut A:n syyksi vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain 125 §:n mukaisena räjähdesäännösten rikkomisena sen, että A oli räjäytystyötä suorittaessaan laiminlyönyt räjäytys- ja louhintatyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 16 §:ssä säädetyn velvollisuuden varmistaa ennen räjäytystä, ettei vaarallisella alueella ole ihmisiä.

Kun mainitussa asetuksessa säädettyjen velvollisuuksien rangaistavuus räjähdesäännösten rikkomisena ei käynyt laillisuusperiaatteen edellyttämällä tavalla ilmi laista, A:han kohdistettu syyte räjähdesäännösten rikkomisesta hylättiin.

“räjäytys- ja louhintatyön turvallisuusasetus on säädetty työturvallisuuslain nojalla, eikä se siten ole kemikaali- ja räjähdeturvallisuuslain 125 §:n johdantokappaleessa tarkoitettu kyseisen lain nojalla annettu asetus”

KKO:2021:4

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments