Hovioikeuden olisi tullut myöntää jatkokäsittelylupa kun poliisi oli oma-aloitteisesti ilmoittanut ulosottomiehelle kiinniotetulta tavatuista varoista

2.9.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2020:62 Oikeudenkäyntimenettely – Jatkokäsittelylupa – Muutosperuste – Ennakkoratkaisuperuste – Laillisuusperiaate – Poliisi – Vahingonkorvaus – Julkisyhteisön korvausvastuu

Poliisi oli ottanut A:n kiinni rikoksesta epäiltynä. Kiinnioton yhteydessä A:lta oli takavarikoitu rahavaroja, joista keskusrikospoliisi oli oma-aloitteisesti ilmoittanut ulosottoviranomaiselle. Rahat oli tämän jälkeen ulosmitattu.

A vaati käräjäoikeudessa Suomen valtiolta vahingonkorvauksena häneltä takavarikoitua rahamäärää, koska poliisilaissa ei ollut poliisin oma-aloitteiseen ilmoittamiseen oikeuttavaa nimenomaista säännöstä eikä poliisin menettelylle ollut laillista perustetta. Käräjäoikeus hylkäsi kanteen. Hovioikeus ei myöntänyt jatkokäsittelylupaa.

Korkeimman oikeuden päätöksestä ilmenevillä perusteilla katsottiin, että hovioikeuden olisi tullut myöntää A:lle jatkokäsittelylupa ennakkoratkaisu- ja muutosperusteella.

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments