KKO: Poliisilla ei oikeutta oma-aloitteisesti ilmoittaa ulosottomiehelle kiinniotetulla olevista rahavaroista – vahinkoa menettely ei kuitenkaan aiheuttanut

29.3.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2023:24 Vahingonkorvaus – Julkisyhteisön korvausvastuu – Laillisuusperiaate – Poliisi

Poliisi oli ottanut A:n kiinni rikoksesta epäiltynä. Kiinnioton yhteydessä A:lta oli takavarikoitu rahavaroja, joista poliisi oli oma-aloitteisesti ilmoittanut ulosottoviranomaisille. Rahat oli tämän jälkeen ulosmitattu A:n ulosottovelkojen suorittamiseksi. A vaati kanteessaan Suomen valtiolta vahingonkorvauksena häneltä ulosmitattua rahamäärää.

Korkein oikeus katsoi, että poliisilla ei ollut ollut toimivaltaa ilmoittaa oma-aloitteisesti ulosottoviranomaisille A:lta takavarikoiduista varoista. Valtion vahingonkorvausvastuulle oli poliisin virheellisestä menettelystä johtuva peruste. Korkein oikeus hylkäsi kanteen, koska menettelystä ei ollut aiheutunut A:lle korvattavaa vahinkoa.

KKO:2023:24

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments