HelHO: Laissa ei ole toimivaltasäännöstä, joka oikeuttaisi poliisin oma-aloitteisesti luovuttamaan tietoja ulosottoviranomaiselle.

6.5.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Hel­HO:2021:4 Viranomaisen toimivalta – Poliisin toimivalta – Julkisen vallan käyttäminen – Valtion vahingonkorvausvastuu – Takavarikko – Ulosotto – Ulosmittaus

Asiassa oli kysymys siitä, oliko poliisi voinut oma-aloitteisesti ilmoittaa ulosottoviranomaiselle esitutkinnassa tietoonsa tulleista ja takavarikolla poliisin haltuun päätyneistä varoista ja oliko poliisin menettelyssä kysymys vahingonkorvauslain 3 luvun 2 §:ssä tarkoitetusta virheestä tai laiminlyönnistä.

Hel­HO:2021:4

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments