Puolustusvoimain tiloissa tapahtunut seksuaalinen ahdistelu voitiin käsitellä sotilasrikoksena ensi asteena hovioikeudessa

29.11.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2019:104 Sotilasrikos – Palvelusrikos – Seksuaalirikos – Seksuaalinen ahdistelu – Tuomioistuimen toimivalta – Asiallinen toimivalta – Rangaistava teko – Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate

Puolustusvoimien laitoksen osastopäällikkö ja kommodori A:ta syytettiin puolustusvoimien tiloissa tapahtuneesta siviilihenkilöön kohdistuneesta seksuaalisesta ahdistelusta ja palvelusrikoksesta. Syytteen mukaan A oli suutelemalla ja eri tavoin koskettelemalla tehnyt asianomistajalle seksuaalisen teon, joka oli ollut omiaan loukkaamaan tämän seksuaalista itsemääräämisoikeutta. Palvelusrikossyytteen mukaan A oli näin toimiessaan rikkonut palvelukseen kuuluvan velvollisuutensa ja sotilaallista järjestystä koskevia yleisellä palvelusohjesäännöllä annettuja määräyksiä.

Korkein oikeus katsoi, että hovioikeudella oli toimivalta käsitellä ensimmäisenä oikeusasteena seksuaalista ahdistelua koskeva syyte yhdessä palvelusrikosta koskevan sotilasoikeudenkäyntiasian kanssa. (Ään.)

Lisäksi Korkein oikeus katsoi, että A:n menettelyllä, jolla hän oli syyllistynyt seksuaaliseen ahdisteluun, oli riittävä yhteys hänen palvelukseensa. Kun A:n katsottiin rikkoneen sotilaallista järjestystä koskevia määräyksiä, A tuomittiin seksuaalisen ahdistelun ohella palvelusrikoksesta yhteiseen 80 päiväsakon sakkorangaistukseen. (Ään.)

 

Avainsanat