Generic filters
Exact matches only
12.2.2020 Oikeusuutiset

Tutkintavankien sijoittamista ja vanginkuljetusta koskeva lainsäädäntö uudistetaan

Tutkintavankien vankiloihin sijoittamista ja vanginkuljetusta koskeva lainsäädäntö uudistetaan. Tavoitteena on, ettei tutkintavankeja vuonna 2025 enää säilytetä vangitsemisoikeudenkäynnin jälkeen poliisin säilytystiloissa, vaan vankiloissa. Tavoitteena on myös kehittää viranomaisten välistä työnjakoa vanginkuljetuksessa. Kansainväliset ja kansalliset valvontaelimet ovat kehottaneet Suomea lopettamaan tutkintavankien säilyttämisen poliisivankiloissa, joista puuttuvat mm. asianmukaiset ulkoilu-, toiminta- ja tapaamistilat. Oikeusministeriö…

https://asianajajaliitto.fi/2020/02/tutkintavankien-sijoittamista-ja-vanginkuljetusta-koskeva-lainsaadanto-uudistetaan/
20.9.2019 Oikeusuutiset

KHO vahvisti henkilön toimineen valtion virkasuhteessa ja palautti asian siitä seuraavan taloudellisen selvityksen tekemiseksi

KHO:2019:120 Hallintoriita – Valtion virkamies – Virkasuhteen vahvistaminen – Virkasuhteeseen liittyvä vaatimus lomapalkasta – Viivästyshyvitys A oli vaatinut Rikosseuraamuslaitoksen kumoamaan päätöksen tai toimenpiteen, jolla A:n sivutoimisen vankilalääkärin julkisoikeudellista palvelussuhdetta oli ryhdytty pitämään muuna kuin virkasuhteisena 9.10.2004 lukien, ja vahvistamaan, että A oli toiminut eri vankiloiden poliklinikoilla virkasuhteessa tuosta ajankohdasta lukien.…

https://asianajajaliitto.fi/2019/09/kho-vahvisti-henkilon-toimineen-valtion-virkasuhteessa-ja-palautti-asian-siita-seuraavan-taloudellisen-selvityksen-tekemiseksi/
15.8.2019 Oikeusuutiset

Rikosseuraamuslaitoksen pääjohtajaksi Arto Kujala

Hallitus on tänään nimittänyt Rikosseuraamuslaitoksen pääjohtajaksi kauppatieteiden maisteri, ylijohtaja Arto Kujalan. Kujala on nimitetty virkaan 1.9.2019–31.8.2024 väliseksi ajaksi. Pääjohtajan virka on viisivuotinen. Kujala on toiminut oikeusministeriön kriminaalipolitiikka- ja rikosoikeusosaston (aiemmin: kriminaalipoliittinen osasto) osastopäällikkönä marraskuusta 2012 lähtien. Aiemmin hän on toiminut muun muassa saman osaston apulaisosastopäällikkönä, Rikosseuraamusviraston vankeinhoitojohtajana sekä sisäministeriön poliisiosaston…

https://asianajajaliitto.fi/2019/08/rikosseuraamuslaitoksen-paajohtajaksi-arto-kujala/
10.4.2015 Oikeusuutiset

OM: Vankeuslakiin lukuisia täsmennyksiä toukokuun alusta

Vankeutta ja tutkintavankeutta koskevat säännökset täsmentyvät toukokuun alusta. Uudet säännökset koskevat erityisesti vangin yhteydenpitoa vankilan ulkopuolelle. Myös ns. tarkkailuhaalareiden käytöstä lakiin tulee tarkat säännökset Tasavallan presidentti vahvisti lainmuutokset huomenna 10. huhtikuuta tulemaan voimaan 1.5.2015. Sähköpostin ja internetin käyttö vankilan valvonnassa Matkapuhelimen, internetin ja sähköpostin käytöstä ja edellytyksistä sekä sähköisen viestinnän…

https://asianajajaliitto.fi/2015/04/om-vankeuslakiin-lukuisia-tasmennyksia-toukokuun-alusta/
1.7.2014 Oikeusuutiset

Valvontarangaistukseen tuomittua on kuultava kun harkitaan toimia rangaistuksen suorittamisen epäillyn laiminlyönnin johdosta

RHO:2014:2 Valvontarangaistuksen muuntaminen vankeudeksi Kuuleminen Tiedoksianto Valvontarangaistuksesta annetun lain 19 §:n mukaan jos tuomittu ei aloita rangaistuksen suorittamista, Rikosseuraamuslaitoksen on ryhdyttävä toimenpiteisiin asian saattamiseksi tuomioistuimen käsiteltäväksi. Lain 25 §:n 1 momentin mukaan Rikosseuraamuslaitoksen on 19 §:ssä tarkoitetussa tapauksessa viipymättä laadittava asiasta selvitys syyttäjälle. Selvitystä laadittaessa tuomitulle on annettava tilaisuus tulla…

https://asianajajaliitto.fi/2014/07/valvontarangaistukseen-tuomittua-on-kuultava-kun-harkitaan-toimia-rangaistuksen-suorittamisen-epaillyn-laiminlyonnin-johdosta/
23.5.2014 Oikeusuutiset

SM: Todistajansuojeluohjelma on äärimmäinen keino suojella rikosprosessin todistajaa

Valtioneuvosto on antanut 22.5 eduskunnalle hallituksen esityksen todistajansuojelua koskevasta lainsäädännöstä. Uusi lainsäädäntö tulisi voimaan vuoden 2015 alusta Todistajansuojeluohjelmassa kyse on suojeltavan henkeä uhkaavan vaaran torjumisesta. Todistajansuojeluohjelman aloittaminen merkitsee yleensä suojeltavan henkilön sijoittamista uudelle asuinpaikkakunnalle peitehenkilöllisyyden turvin. Kyse on suuresta elämänmuutoksesta, joten ohjelmaa ei tulisi aloittaa kevyin perustein. Ennen todistajansuojeluohjelman aloittamista…

https://asianajajaliitto.fi/2014/05/sm-todistajansuojeluohjelma-on-aarimmainen-keino-suojella-rikosprosessin-todistajaa/
12.3.2014 Oikeusuutiset

YLE: Vankiloiden säästöissä väläytetään takuita vaihtoehtona

Vankiloiden 200 työntekijän raju vähennys ei riitä kulukuriin. Oikeusministeriön toimikunta pohtii lisäsäästökeinoina muun muassa sitä, että tutkintavankeudessa istumisen sijaan epäilty maksaisi takuut Rikosseuraamuslaitos säästää ja vähentää vankiloista lähes 200 työntekijää. Noin 16 prosentin raju henkilöstövähennys heikentää vankeinhoitoa jopa riskeihin asti, arvioi Rikosseuraamuslaitos. Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) on huolissaan, miten kovakourainen…

https://asianajajaliitto.fi/2014/03/yle-vankiloiden-saastoissa-valaytetaan-takuita-vaihtoehtona/
14.10.2013 Oikeusuutiset

SM: Todistajansuojeluohjelma vakiinnuttaa paikkansa pian myös Suomessa

Sisäasiainministeriössä on valmisteltu luonnos todistajansuojeluohjelmaa koskevaksi laiksi. Hallituksen esitys lähtee nyt lausuntokierrokselle ja se on tarkoitus antaa eduskunnalle kevätistuntokaudella 2014. Uusi lainsäädäntö tulisi voimaan vuoden 2015 alusta Keskusrikospoliisi vastaisi todistajansuojeluohjelman toteuttamisesta. Keskusrikospoliisi toimisi tarvittaessa yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. Laissa säänneltäisiin toiminnan yleisistä reunaehdoista, mutta kussakin suojelutapauksessa tarvittavat yksittäiset toimenpiteet arvioitaisiin…

https://asianajajaliitto.fi/2013/10/sm-todistajansuojeluohjelma-vakiinnuttaa-paikkansa-pian-myos-suomessa/
21.3.2013 Oikeusuutiset

OM: Yhdyskuntaseuraamuksia koskevan lainsäädännön kokonaisuudistus

Oikeusministeriö asetti tammikuussa 2010 toimikunnan, jonka tehtävänä oli kehittää yhdyskuntaseuraamuksia. Toimikunta luovutti mietintönsä oikeusministeriölle maaliskuussa 2012 Toimikunta ehdotti, että yhdyskuntaseuraamuksista säädettäisiin yksi, yhtenäinen laki. Yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanossa korostettaisiin tuomitun sosiaalisen selviytymisen edistämistä ja rikoksettoman elämän valmiuksien lisäämistä. Yhdyskuntaseuraamusten määräämiseen, valmisteluun ja täytäntöönpanoon liittyvien arviointi- ja lausuntotoimintaa selkiinnytettäisiin. Yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanoon sisältyvien toimintojen…

https://asianajajaliitto.fi/2013/03/om-yhdyskuntaseuraamuksia-koskevan-lainsaadannon-kokonaisuudistus/
6.3.2013 Oikeusuutiset

OM: Työryhmä: Tuomioiden täytäntöönpanon aloittaminen Rikosseuraamuslaitoksen hoidettavaksi

Työryhmä ehdottaa, että vankeusrangaistusten sekä yhdyskuntaseuraamuksiin kuuluvien yhdyskuntapalvelun ja valvontarangaistuksen täytäntöönpanon aloittamiseen liittyvät tehtävät siirrettäisiin ulosottolaitokselta Rikosseuraamuslaitokselle Kun yksi viranomainen hoitaisi kaikki rangaistusten suorittamisen aloittamiseen liittyvät asiat, täytäntöönpanoprosessi yksinkertaistuisi ja nopeutuisi. Osa nykyisistä työvaiheista poistuisi ja vältyttäisiin kahden eri viranomaisen tekemältä osin päällekkäiseltä työltä. Uudessa menettelyssä Rikosseuraamuslaitos haastattelisi tuomitut vapaudessa…

https://asianajajaliitto.fi/2013/03/om-tyoryhma-tuomioiden-taytantoonpanon-aloittaminen-rikosseuraamuslaitoksen-hoidettavaksi/