OM: Työryhmä: Tuomioiden täytäntöönpanon aloittaminen Rikosseuraamuslaitoksen hoidettavaksi

6.3.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Työryhmä ehdottaa, että vankeusrangaistusten sekä yhdyskuntaseuraamuksiin kuuluvien yhdyskuntapalvelun ja valvontarangaistuksen täytäntöönpanon aloittamiseen liittyvät tehtävät siirrettäisiin ulosottolaitokselta Rikosseuraamuslaitokselle

Kun yksi viranomainen hoitaisi kaikki rangaistusten suorittamisen aloittamiseen liittyvät asiat, täytäntöönpanoprosessi yksinkertaistuisi ja nopeutuisi. Osa nykyisistä työvaiheista poistuisi ja vältyttäisiin kahden eri viranomaisen tekemältä osin päällekkäiseltä työltä.

Uudessa menettelyssä Rikosseuraamuslaitos haastattelisi tuomitut
vapaudessa ennen vankilaan toimittamista ulosottolaitoksen sijasta.
Tällöin tuomittu voitaisiin sijoittaa suoraan siviilistä toiminnoiltaan
ja turvallisuustasoltaan hänelle parhaiten soveltuvaan vankilaan.

Ulosottolaitokselle muutos mahdollistaisi keskittymisen sen omaan perustehtävään eli ulosottosaatavien perintään.


Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments