Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
24.6.2020 Oikeusuutiset

Tupakkatuotedirektiivin mukainen ilmoitusmenettely oli laiminlyöty, joten kansallisia teknisiä määräyksiä ei voitu soveltaa yksityisiä oikeussubjekteja vastaan

KHO:2020:77 Tupakkalaki – Myyntikielto – Sähkösavuke – Höyrystettäväksi tarkoitettu nikotiiniton neste – Elintarvikemakutiiviste – Teknisten määräysten direktiivi – Ilmoitusmenettelyn laiminlyönti Kunnan valvontaviranomainen oli kieltänyt yhtiötä myymästä sähkösavukkeiden erikoisliikkeessään elintarvikemakutiivisteitä tupakkalain 96 §:n nojalla. Kiellon tehosteeksi oli asetettu uhkasakko. Kielto perustui tupakkalain 11 §:n 1 momentin 1 kohdassa savukkeelle ja kääretupakalle…

https://asianajajaliitto.fi/2020/06/tupakkatuotedirektiivin-mukainen-ilmoitusmenettely-oli-laiminlyoty-joten-kansallisia-teknisia-maarayksia-ei-voitu-soveltaa-yksityisia-oikeussubjekteja-vastaan/
15.5.2020 Lausunnot

Asianajajaliiton lausunto kilpailulain 26 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Asianajajaliitto katsoo, ettei ehdotettu väliaikainen määräajan pidennys ole tarpeellinen. Koronakriisin aiheuttamiin ongelmiin yrityskauppavalvonnassa tulisi ensisijaisesti soveltaa olemassa olevan lain tiedonsaantia turvaavia toimivaltuuksia.   Joka tapauksessa ehdotettua väliaikaista lainmuutosta tulee tarkentaa siten, että määräajan pidennys on enintään 10 työpäivää pidennettävää määräaikaa ei sovelleta takautuvasti järjestelyihin, jotka on saatettu vireille ennen muutoksen…

https://asianajajaliitto.fi/2020/05/asianajajaliiton-lausunto-kilpailulain-26-%c2%a7n-valiaikaisesta-muuttamisesta/
27.4.2020 Oikeusuutiset

KHO ei myöntänyt valituslupaa Afarak Group Oyj:n osakkeiden julkista ostotarjousvelvoitetta ja uhkasakkoa koskevissa asioissa

Korkein hallinto-oikeus antoi 24.4.2020 päätöksensä Afarak Group Oyj:n julkista ostotarjousvelvoitetta ja uhkasakon tuomitsemista maksettavaksi koskevissa asioissa. Korkein hallinto-oikeus ei myönnä asioissa Danko Koncarille valituslupaa ja Helsingin hallinto-oikeuden ratkaisut jäävät näin ollen voimaan. Asia on herättänyt yleistä kiinnostusta muun muassa yrityksen vähemmistöosakkeenomistajien osalta. Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi maaliskuussa 2019 Danko Koncarin vaatimuksen…

https://asianajajaliitto.fi/2020/04/kho-ei-myontanyt-valituslupaa-afarak-group-oyjn-osakkeiden-julkista-ostotarjousvelvoitetta-ja-uhkasakkoa-koskevissa-asioissa/
4.3.2020 Oikeusuutiset

Rakennuksen purkujätteen poistamista koskeva määäräys voitiin asettaa yhteisvastuullisesti kiinteistön omistajalle ja purkutyön tehneelle yritykselle

KHO:2020:21 Jäteasia – Hallintopakko – Velvoitteen kohdistaminen – Maarakentaminen – Rakennuksen purkumateriaali – Jätteen toimittaja – Roskaamiskielto – Jätteen haltijan vastuu – Selvilläolovelvollisuus – Jätteen hylkääminen ja hallitsematon käyttö – Päävelvoitteen yhteisvastuullisuus Rakennuksen purkamisen suorittanut urakoitsija A Oy oli B:n ja C:n toimeksiannosta toimittanut rakennuksen purkumateriaalia B:n ja C:n asuinkiinteistölle…

https://asianajajaliitto.fi/2020/03/rakennuksen-purkujatteen-poistamista-koskeva-maaarays-voitiin-asettaa-yhteisvastuullisesti-kiinteiston-omistajalle-ja-purkutyon-tehneelle-yritykselle/
12.1.2020 Oikeusuutiset

Elinikäisen käyttö- ja hallintaoikeuden haltija oli oikea taho uhkasakolle kun kiinteistöön kohdistettiin vaarallisten rakennusten purkamisvelvoite

Helsingin HAO: Maankäyttö- ja rakentaminen – Hallintopakko – Uhkasakon tuomitseminen – Uhkasakon kohdistaminen – Käyttö- ja hallintaoikeus Ympäristö- ja rakennuslautakunta oli aiemmalla päätöksellään velvoittanut A:n kysymyksessä olevan kiinteistön elinikäisenä käyttö- ja hallintaoikeuden haltijana purkamaan kiinteistöllä sijaitsevat huonokuntoiset rakennukset (asuin- ja talousrakennus), koska niistä on ilmeistä vaaraa turvallisuudelle, ja peittämään kaivo…

https://asianajajaliitto.fi/2020/01/elinikaisen-kaytto-ja-hallintaoikeuden-haltija-oli-oikea-taho-uhkasakolle-kun-kiinteistoon-kohdistettiin-vaarallisten-rakennusten-purkamisvelvoite/
20.12.2019 Oikeusuutiset

EUT: Tuleeko virkamiehiä vangita, kun kieltäytyvät noudattamasta tuomioistuinratkaisua, jolla määrätty panemaan täytäntöön unionin oikeuden mukaiset velvoitteensa

Unionin tuomioistuin on ottanut eilen antamassaan tuomiossa ensimmäistä kertaa kantaa siihen, onko kansallisilla tuomioistuimilla toimivalta tai jopa velvollisuus määrätä pakkokeinona käytettäviä vankeusrangaistuksia sellaisten kansallisten viranomaisten vastuuhenkilöille, jotka kieltäytyvät jatkuvasti noudattamasta tuomioistuinratkaisua, jolla ne määrätään panemaan täytäntöön unionin oikeuden mukaiset velvoitteensa. Baijerin osavaltion vastuuhenkilöille voidaan määrätä pakkokeinona käytettävä vankeusrangaistus heidän velvoittamisekseen…

https://asianajajaliitto.fi/2019/12/ut-tuleeko-virkamiehia-vangita-kun-kieltaytyvat-noudattamasta-tuomioistuinratkaisua-jolla-maaratty-panemaan-taytantoon-unionin-oikeuden-mukaiset-velvoitteensa/
5.12.2019 Oikeusuutiset

Kun päävelvoitetta oli olennaisilta osin noudatettu, ei ollut perustetta tuomita uhkasakon kiinteitä peruseriä kokonaan maksettaviksi

KHO: Maankäyttö ja rakentaminen – Hallintopakko – Päävelvoitteen noudattaminen – Uhkasakon tuomitseminen – Uhkasakon kiinteä peruserä – Juokseva uhkasakko Kunnan ympäristölautakunta oli aiemmalla päätöksellään velvoittanut A:n ja B:n istuttamaan omistamansa kiinteistön ranta-alueelle 12 mahdollisimman suurta kotimaista lehti- ja havupuuta. Puiden lajit, koot ja istutuspaikat tuli esittää istutussuunnitelmassa, joka oli esitettävä…

https://asianajajaliitto.fi/2019/12/kun-paavelvoitetta-oli-olennaisilta-osin-noudatettu-ei-ollut-perustetta-tuomita-uhkasakon-kiinteita-peruseria-kokonaan-maksettaviksi/
10.11.2019 Oikeusuutiset

Pikavippiyhtiö tuomittiin maksamaan uhkasakko ja asetettiin uusi isompi uhkasakko

Markkinaoikeus: Kuluttaja-asiamies > J.W.-Yhtiöt Oy – kuluttajansuojalain vastainen markkinointi – uhkasakon tuomitseminen maksettavaksi  Kuluttaja-asiamies on vaatinut, että markkinaoikeus tuomitsee sen 19.6.2012 antamassa päätöksessä numero 224/12 asetetun 50.000 euron uhkasakon maksettavaksi ja korottaa kyseisessä päätöksessä määrätyn kiellon tehosteeksi asetetun uhkasakon 100.000 euroon. 4. Yhtiö on mainostanut Suomilimiitti-luottoa raitiovaunumainoksella 19.11.–2.12.2018 kuluttaja-asiamiehen asiakirjatodisteesta…

https://asianajajaliitto.fi/2019/11/pikavippiyhtio-tuomittiin-maksamaan-uhkasakko-ja-asetettiin-uusi-isompi-uhkasakko/
17.9.2019 Lausunnot

Lausunto yleisen tietosuoja-asetuksen toimivuudesta ja sen soveltamiseen liittyvistä kokemuksista

Dnro 32/2019 Lausuntopyyntönne: VN/5281/2019, 7.8.2019 LAUSUNTO YLEISEN TIETOSUOJA-ASETUKSEN TOIMIVUUDESTA JA SEN SOVELTAMISEEN LIITTYVISTÄ KOKEMUKSISTA Mitkä ovat olleet yleisen tietosuoja-asetuksen merkittävimpiä hyötyjä? Suomen Asianajajaliitto katsoo, että tietosuoja-asetuksella on ollut erittäin merkittävä vaikutus siihen, miten organisaatiot Suomessa suhtautuvat tietosuojaan ja tietosuojasääntelyyn. Tietosoisuus tietosuojan merkityksestä sekä henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä riskeistä on kasvanut tietosuoja-asetuksen…

https://asianajajaliitto.fi/2019/09/lausunto-yleisen-tietosuoja-asetuksen-toimivuudesta-ja-sen-soveltamiseen-liittyvista-kokemuksista/
22.1.2019 Oikeusuutiset

Lakivaliokunann mietintö esityksestä lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain muuttamiseksi

Tuomioistuin voi päättää lapsen vuoroasumisesta. Lapselle voidaan vahvistaa oikeus tavata erityisen läheistä henkilöä. Tapaamisoikeutta koskevaan päätökseen voitaisiin asettaa uhkasakko. Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevien sopimusten valikoimaa ehdotetaan laajennettavaksi. Esityksen mukaan myös huoltajien välisestä tehtävienjaosta, oheishuoltajasta ja tietojensaantioikeudesta voitaisiin jatkossa sopia sosiaalilautakunnan vahvistamalla sopimuksella.   Lakiin ehdotetaan useita muutoksia, joiden tavoitteena…

https://asianajajaliitto.fi/2019/01/lakivaliokunann-mietinto-esityksesta-lapsen-huollosta-ja-tapaamisoikeudesta-annetun-lain-muuttamiseksi/