Asianosaista velvoittava päätös on annettava hänelle tiedoksi todisteellisesti – ei pelkällä kirjeellä

27.12.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO: Päätöksen tiedoksianto – Hallinto-oikeuden päätös – Tavallinen tiedoksianto – Todisteellinen tiedoksianto – Velvoittava päätös – Valitusajan alkaminen – Muutoksenhaku korkeimpaan hallinto-oikeuteen 

A:n valitus hallinto-oikeudelle oli koskenut kunnan rakennusvalvontaviranomaisen päätöstä, jolla A:lle oli tuomittu maksettavaksi uhkasakko hallintopakkoasiassa. Hallinto-oikeus oli alentanut A:lle maksettavaksi tuomittavan uhkasakon määrää, mutta hylännyt valituksen muutoin.

Hallinto-oikeuden päätös oli lähetetty tiedoksi A:lle kirjeitse tavallisena tiedoksiantona. Siitä, että päätös olisi hallinto-oikeuden toimesta annettu A:lle tiedoksi myös todisteellisesti, ei ollut esitetty selvitystä.

Hallinto-oikeuden päätös oli A:ta velvoittava päätös, joka olisi tullut toimittaa hänelle tiedoksi todisteellisesti. Korkein hallinto-oikeus tutki A:n valituslupahakemuksen, vaikka se oli toimitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen vasta tavallisen tiedoksiannon lähettämisen perusteella määräytyneen valitusajan päättymisen jälkeen.

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments