Työnantaja oli velvollinen ja oikeutettu avaamaan vuokraamansa työtilan rakenteet työsuojeluviranomaisen määräyksen johdosta

12.1.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2022:5 Työturvallisuus – Uhkasakon tuomitseminen – Uhkasakon sisältävä päävelvoite – Pätevä syy – Oikeudellinen ja tosiasiallinen mahdollisuus – Työtilojen sisäilma – Rakenteita avaava tutkimus – Tilojen omistajan ja vuokranantajan kielto

Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue oli lainvoimaisella päätöksellä muun ohella velvoittanut työnantaja X:n antamaan selvityksen sisäilmaan vaikuttavasta työtilojen rakenteiden ja materiaalien kunnosta ja asettanut määräyksen tehosteeksi 8 000 euron uhkasakon. Päätöksen mukaan rakenteita ja materiaaleja oli tutkittava niitä avaavilla menetelmillä. X:n laiminlyötyä päävelvoitteen noudattamisen työsuojelun vastuualue oli valituksen kohteena olevalla päätöksellään tuominnut 8 000 euron uhkasakon maksettavaksi ja asettanut uuden 16 000 euron uhkasakon rakenteita avaavien tutkimusten suorittamisen tehosteeksi.

Asiassa oli ratkaistavana, oliko työnantaja X:llä ollut uhkasakkolain 10 §:ssä tarkoitettu pätevä syy päävelvoitteen täyttämättä jättämiselle sillä perusteella, että rakennuksen omistaja ja vuokranantaja olivat X:n mukaan kieltäneet rakenteita avaavien tutkimusten suorittamisen.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että työturvallisuuslain 61 § velvoittaa rakennuksen omistajaa ja vuokranantajaa osaltaan sallimaan, että työnantaja suorittaa lain edellyttämät korjaukset tai muutokset. Sanotun säännöksen oli katsottava kattavan myös korjaustarpeiden selvittämisen rakenteita avaavilla tutkimuksilla. Rakennetutkimuksen tekemistä koskevan rakennuksen omistajan ja vuokranantajan kiellon ei siten ollut katsottava muodostavan uhkasakkolain 10 §:ssä tarkoitettuna pätevänä syynä pidettävää oikeudellista tai tosiasiallista estettä päävelvoitteen täyttämiselle. Uhkasakko oli voitu tuomita maksettavaksi.

KHO:2022:5

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments