Uhkasakko kosteusvaurion selvittämiseksi voitiin kohdistaa vain tahoon, jolla hallinnanjakosopimuksen mukaan oli hallintaoikeus ko. rakennukseen

13.10.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2021:142 Terveydensuojelu – Terveyshaitta – Hallintopakko – Uhkasakko – Selvitysvelvoite – Velvoitteen kohdentaminen – Rakennuksen omistaja – Hallinnanjakosopimus

A, X ja Y omistivat kiinteistön ja sillä sijaitsevan asuinrakennuksen määräosin. Kiinteistön ja asuinrakennuksen hallinta oli jaettu hallinnanjakosopimuksella siten, että A hallitsi asuinrakennuksen huoneistoa 1 ja X ja Y hallitsivat yhdessä asuinrakennuksen huoneistoa 2.

Huoneiston 1 kellarikerroksen asuintilana käytettävän tilan viereisen varaston kattolaudassa oli havaittu kosteutta. Kunnan rakennusvalvontaviranomainen oli sakon uhalla velvoittanut A:n huoneiston 1 osalta sekä X:n ja Y:n huoneiston 2 osalta toimittamaan selvityksen seikoista, joiden perusteella voitiin arvioida havaitun kosteuden syy ja laajuus.

Korkeimmassa hallinto-oikeudessa oli A:n valituksesta ratkaistavana, oliko velvoite voitu kohdistaa häneen.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että terveydensuojelulain mukaan terveyshaitan poistamisesta vastaa rakennuksen omistaja, jos haitta aiheutuu asuinhuoneiston tai muun oleskelutilan rakennuksen rakenteista. Nyt esillä olevassa asiassa oli kysymys kosteusvaurioepäilystä asuinrakennuksen huoneistojen välisessä välipohjarakenteessa. Kosteusvaurio saattaa aiheuttaa terveyshaittaa. Välipohjarakenteen kunnossapito oli rakennuksen omistajan vastuulla, ja omistaja oli jo asemansa perusteella vastuussa siitä, että toimenpiteisiin vaurion selvittämiseksi ryhdytään. Koska A, X ja Y omistivat kyseessä olevan asuinrakennuksen määräosin, he olivat kyseisen rakennuksen omistajina yhdessä vastuussa rakennuksessa epäillyn kosteusvaurion selvittämisestä.

Uhkasakkolain mukaan uhkasakko voidaan kohdistaa vain sellaiseen asianosaiseen, jolla on oikeudellinen ja tosiasiallinen mahdollisuus noudattaa päävelvoitetta. Välipohjarakenteessa olevan kosteuden syyn ja laajuuden selvittäminen oli voinut edellyttää tutkimuksia ja rakenteiden avaamista hallinnanjakosopimuksin jaetun asuinrakennuksen eri huoneistoissa. Koska huoneistojen hallinta oli hallinnanjakosopimuksen mukaisesti jaettu huoneistoittain, lautakunnan oli tullut määrätä velvoitteen kohdistamisesta huoneistokohtaisesti hallinnan mukaisesti. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että A oli osaltaan voitu sakon uhalla velvoittaa havaitun kosteuden syyn ja laajuuden selvittämiseen.

KHO:2021:142

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments