Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta kohdisti uhkasakot virheellisesti – joutuu korvaaman valittajien oikeudenkäyntikulut

28.12.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Naisen kanssa parisuhteessa olevalta naiselta (A) oli toukokuussa 2015 evätty pääsy hedelmöityshoitoon Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän sairaalan naisten poliklinikalla. Sairaanhoitopiirien yliopistollisten sairaaloiden johtajaylilääkärit olivat kokouksessaan 9.5.2015 yhdessä linjanneet, ettei lahjoitettujen sukusolujen käyttöä hedelmöityshoitojen yhtenäisten perusteiden mukaan sisällytetä julkisen terveydenhuollon hoitovalikoimaan tai rahoittamaan toimintaan. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin yliopistollisen sairaalan johtajaylilääkäri B, samoin kuin muutkin johtajaylilääkärit, olivat antaneet kukin omalle sairaanhoitopiirilleen johtajaylilääkäreiden yhteiseen linjaukseen perustuvan hedelmöityshoitojen rajoittamista koskevan määräyksen.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnalla ei ollut oman valvontavaltansa perusteella yleistä toimivaltaa kieltää jotakuta jatkamasta tai uusimasta syrjintää yhdenvertaisuuslain 20 §:n 3 momentin nojalla, vaan toimenpiteistä päättäminen oli mahdollista vain niissä asioissa, jotka lautakunnassa oli saattanut vireille lain 21 §:n 2 momentissa tarkoitettu asianomistaja tai tämän suostumuksella yhdenvertaisuusvaltuutettu tai yhdenvertaisuutta edistävä yhteisö. Lautakunnan toimivalta kohdistaa johonkuhun yhdenvertaisuuslain 20 §:n 3 momentissa tarkoitettu kieltopäätös edellytti asiallista yhteyttä kyseisen henkilön syrjiväksi katsotun toiminnan ja asianomistajan syrjinnäksi katsotun toiminnan välillä.

A ei ollut hakeutunut hoitoon Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymään kuuluvassa hoitopaikassa, eikä häneltä ollut evätty hoitoa B:n sairaanhoitopiirilleen antaman määräyksen perusteella. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että A:n mahdollisella syrjinnällä ja B:n lautakunnan päätöksessä syrjiväksi katsotulla toiminnalla ei näin ollen ollut sellaista asiallista yhteyttä, jota lautakunnan kieltopäätöksen kohdistaminen B:hen olisi edellyttänyt.

 

KHO:2020:160

 
KHO:2020:159

Yhdenvertaisuuslaki – Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta – Toimivalta – Syrjintä – Yhdenvertaisuusvaltuutetun hakemus – Kieltopäätös – Kohdistaminen – Hakemuksen tutkiminen

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments