Generic filters
Exact matches only
29.10.2023 Oikeusuutiset

KKO esittää jäsenekseen Pasi Pölöstä

Kor­kein oi­keus esit­tää, että jä­se­nen vir­kaan ni­mi­te­tään mää­rä­ai­kai­nen oi­keus­neu­vos, OTT Pasi Pö­lö­nen. Pölönen on työskennellyt KKO:n määräaikaisena jäsenenä 1.4.2023 alkaen. Sitä ennen hän toimi apulaisoikeusasiamiehenä vuodesta 2017 ja apulaisoikeusasiamiehen sijaisena ja esittelijänä sekä eduskunnan oikeusasiamiehen kansliassa että oikeuskanslerinvirastossa. Lisäksi Pölösellä on kokemusta lakimiehen tehtävästä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen sihteeristössä, ja hän on…

https://asianajajaliitto.fi/2023/10/kko-esittaa-jasenekseen-pasi-polosta/
23.10.2023 Oikeusuutiset

Tuomarinimityksiä 20.10.2023

Tasavallan presidentti nimitti Helsingin hovioikeuden ensiksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan hovioikeudenneuvos Ville Samuli Laineen 1.1.2024 lukien ja toiseksi täytettävään virkaan hovioikeudenneuvos Pertti Jaakko Juhani Lenkkerin 1.1.2024 lukien, Rovaniemen hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan hovioikeudenneuvos Janne Markus Monosen 1.11.2023 lukien ja Itä-Suomen hallinto-oikeuden ensiksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan määräaikaisen hallinto-oikeustuomarin Sini Mirjami Pakasen 1.11.2023 lukien,…

https://asianajajaliitto.fi/2023/10/tuomarinimityksia-20-10-2023/
28.9.2023 Oikeusuutiset

Tuomarinimityksiä 29.9.2023

Valtioneuvosto esittää, että tasavallan presidentti nimittää Helsingin käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan määräaikaisen käräjätuomarin Päivi Marjatta Leppämäen 1.10.2023 lukien, toiseksi täytettävään virkaan määräaikaisen käräjätuomarin, hovioikeuden esittelijän Jaakko Aukusti Jylhän 1.10.2023 lukien, kolmanneksi täytettävään virkaan määräaikaisen käräjätuomarin Tatu Eemil Koistisen 1.10.2023 lukien, neljänneksi täytettävään virkaan määräaikaisen käräjätuomarin Assi Inka Milena Salmisen…

https://asianajajaliitto.fi/2023/09/tuomarinimityksia-29-9-2023/
30.6.2023 Oikeusuutiset

Tuomarinimityksiä 30.6.2023: Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden ylituomarin virkaan Juhana Taisto Samuel Niemi.

Tasavallan presidentti nimitti Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden ylituomarin virkaan hallinto-oikeustuomari Juhana Taisto Samuel Niemen ajalle 1.7.2023-30.6.2030. Niemi oli tehtävän ainoa hakija toisen hakijan peruutettua hakemuksensa. Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden ylituomarin viran (D19) täyttäminen Tasavallan presidentti nimitti Turun hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan (T 14) hovioikeudenneuvos Teija Irene Vainiopään 1.8.2023 lukien, Turun hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan (T 12)…

https://asianajajaliitto.fi/2023/06/tuomarinimityksia-30-6-2023-pohjois-suomen-hallinto-oikeuden-ylituomarin-virkaan-juhana-taisto-samuel-niemi/
8.6.2023 Oikeusuutiset

Tuomarinimityksiä 9.6.2023

Valtioneuvosto esittää, että tasavallan presidentti nimittää Helsingin käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan määräaikaisen esittelijäneuvoksen, käräjätuomari Lauri Aleksi Länsmanin 1.10.2023 lukien, toiseksi täytettävään virkaan aluesyyttäjä Panu Petteri Perälän 1.7.2023 lukien, kolmanneksi täytettävään virkaan hovioikeudenneuvos Juha Matti Hartikaisen 1.10.2023 lukien, neljänneksi täytettävään virkaan käräjätuomari Juha Tapani Kärkölän 1.7.2023 lukien, viidenneksi täytettävään virkaan…

https://asianajajaliitto.fi/2023/06/tuomarinimityksia-9-6-2023/
20.4.2023 Oikeusuutiset

Tuomarinimityksiä 21.4.2023

Valtioneuvosto esittää, että tasavallan presidentti nimittää Helsingin hovioikeuden ensiksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan hovioikeudenneuvos Simo Tapio Kolehmaisen 1.7.2023 lukien, toiseksi täytettävään virkaan hovioikeudenneuvos Arto Juhana Perälän 1.7.2023 lukien ja kolmanneksi täytettävään virkaan hovioikeudenneuvos Juha Jaakko Terhon 1.7.2023 lukien, Turun hallinto-oikeuden ensiksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan hallinto-oikeustuomari Tiina Maria Forstenin 1.5.2023 lukien ja…

https://asianajajaliitto.fi/2023/04/tuomarinimityksia-21-4-2023/
23.3.2023 Oikeusuutiset

Tuomarinimityksiä 23.3.2023

Tasavallan presidentti nimitti Rovaniemen hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan hovioikeudenneuvos Anu Maria Pogreboffin 1.5.2023 lukien ja Itä-Suomen hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan määräaikaisen hovioikeudenneuvoksen, käräjätuomari Päivi Johanna Törmäsen 1.4.2023 lukien 1) Rovaniemen hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen viran (T 14) täyttäminen 2) Itä-Suomen hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen viran (T 12) täyttäminen Tasavallan presidentti nimitti Varsinais-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan käräjätuomari…

https://asianajajaliitto.fi/2023/03/tuomarinimityksia-23-3-2023/
16.2.2023 Oikeusuutiset

Tuomarinimityksiä: Laukkanen presidentiksi Vaasaan, Kaski ja Kettula laamanneiksi

Tasavallan presidentti nimitti Vaasan hovioikeuden presidentin virkaan määräaikaisen laamannin, hovioikeudenlaamanni Sakari Juhani Laukkasen ajalle 1.7.2023 – 30.6.2030, Lapin käräjäoikeuden laamannin virkaan käräjätuomari Janika Kasken ajalle 1.5.2023 – 30.4.2030 ja Pohjanmaan käräjäoikeuden laamannin virkaan käräjätuomari Pasi Juha Kettulan ajalle 1.9.2023 – 31.8.2030. 1) Vaasan hovioikeuden presidentin viran (D 22) täyttäminen 2)…

https://asianajajaliitto.fi/2023/02/tuomarinimityksia-laukkanen-presidentioksi-vaasaan-kaski-ja-kettula-laamanneiksi/
15.2.2023 Oikeusuutiset

KKO:n jäsenen määräaikaiseen virkasuhteeseen esitetään apulaisoikeusasiamies Pasi Pölöstä

Kor­kein oi­keus (KKO) esit­tää, että edus­kun­nan apu­lai­soi­keus­asia­mies Pasi Pö­lö­nen ni­mi­te­tään hoi­ta­maan KKO:n jä­se­nen vir­kaa ajak­si 1.4.2023–31.12.2027. Pölönen on toiminut apulaisoikeusasiamiehenä vuodesta 2017. Aikaisemmin hän on työskennellyt apulaisoikeusasiamiehen sijaisena ja esittelijänä sekä eduskunnan oikeusasiamiehen kansliassa että oikeuskanslerinvirastossa. Lisäksi Pölösellä on kokemusta lakimiehen tehtävästä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen sihteeristössä, ja hän on työskennellyt myös…

https://asianajajaliitto.fi/2023/02/kkon-jasenen-maaraaikaiseen-virkasuhteeseen-esitetaan-apulaisoikeusasiamies-pasi-polosta/