Valtioneuvosto asetti ehdokkaat EIT:n tuomarin tehtävään

21.12.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Asiaa on valmisteltu valtioneuvoston asettamassa asiantuntijaneuvottelukunnassa, joka käsitteli ja hyväksyi kirjallisessa menettelyssä 4.-8.12.2023 lausuntonsa ehdokasasettelusta. Ulkoministeriö yhtyy asiantuntijaneuvottelukunnan lausunnossa esitettyyn arvioon ja esitykseen.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa on Euroopan ihmisoikeussopimuksen osapuolten luvun mukainen määrä tuomareita. Tuomarit valitaan yhdeksän vuoden määräajaksi, jota ei voida uudistaa. Valtioneuvoston hyväksymät ehdokkaat toimitetaan Euroopan neuvoston yhteydessä toimivalle tuomareiden valintaa käsittelevälle neuvoa-antavalle asiantuntijapaneelille. Paneeli antaa ehdokkaiden pätevyydestä luottamuksellisen lausuntonsa. Euroopan neuvoston parlamentaarinen yleiskokous valitsee yhden tuomarin Suomen toimittamalta kolme ehdokasta käsittävältä listalta.

Esitys

Valtioneuvosto nimeää ehdokkaiksi Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen Suomen suhteen valittavan tuomarin tehtävään oikeustieteen tohtori, LL.M., varatuomari Pekka Aallon, oikeustieteen tohtori, LL.M. Juha Lavapuron ja oikeustieteen kandidaatti ja valtiotieteen maisteri Päivi Pietarisen viimeistään 1.1.2025 alkavalle yhdeksän vuoden toimikaudelle

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments