KKO esittää jäsenekseen Pasi Pölöstä

29.10.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kor­kein oi­keus esit­tää, että jä­se­nen vir­kaan ni­mi­te­tään mää­rä­ai­kai­nen oi­keus­neu­vos, OTT Pasi Pö­lö­nen.

Pölönen on työskennellyt KKO:n määräaikaisena jäsenenä 1.4.2023 alkaen. Sitä ennen hän toimi apulaisoikeusasiamiehenä vuodesta 2017 ja apulaisoikeusasiamiehen sijaisena ja esittelijänä sekä eduskunnan oikeusasiamiehen kansliassa että oikeuskanslerinvirastossa. Lisäksi Pölösellä on kokemusta lakimiehen tehtävästä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen sihteeristössä, ja hän on työskennellyt myös tutkijana. Koulutukseltaan Pölönen on oikeustieteen tohtori.

Oikeusministeriö tulee esittelemään viran täyttöä koskevan asian valtioneuvoston yleisistunnossa. Päätöksen nimityksestä tekee tasavallan presidentti.

Tiedote

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments