Generic filters
Exact matches only
24.6.2024 Oikeusuutiset

A:lla oli edellytykset saada entinen avopuoliso B häädetyksi omakotitalosta, vaikka B oli moittinut jakajan ratkaisua kiinteistön omistuksesta

THO:2024:2 Hallintaoikeus – Kanne – Kanteen ennenaikaisuus – Oikeussuojan tarve – Avoliitto – Omaisuuden erottelu B oli avopuolisoiden välisessä omaisuuden erottelussa vaatinut yhteisomistussuhteen vahvistamista A:n nimissä olevaan kiinteistöön. Pesänjakajan ratkaisussa oli todettu A:n omistavan kiinteistön yksin, mitä ratkaisua B oli moittinut. A oli kanteessaan vaatinut, että B velvoitetaan häädön uhalla…

https://asianajajaliitto.fi/2024/06/alla-oli-edellytykset-saada-entinen-avopuoliso-b-haadetyksi-omakotitalosta-vaikka-b-oli-moittinut-jakajan-ratkaisua-kiinteiston-omistuksesta/
11.6.2024 Oikeusuutiset

Taloyhtiön putkistossa oli salainen virhe – KRIL suositteli 15.000 euron hinnanalennusta kun myytyjä osakkeita vastaava kustannusosuus oli 19.500 euroa

Kuluttajariitalautakunta: Asunto-osakkeiden kauppa – Salainen taloudellinen virhe  Ostaja osti myyjiltä 28.3.2019 päivätyllä kauppakirjalla asunto-osakeyhtiön osakkeet, jotka oikeuttavat hallitsemaan 57 m2:n suuruista 2h+k+s/toimisto huoneistoa sekä osakkeet, jotka oikeuttavat autopaikan hallintaan. Huoneiston kauppahinta oli 129 222,09 euroa ja huoneistokohtainen lainaosuus 27 277,91 euroa. Velaton kauppahinta oli siis 156 500 euroa. Autopaikan kauppahinta…

https://asianajajaliitto.fi/2024/06/taloyhtion-putkistossa-oli-salainen-virhe-kril-suositteli-15-000-euron-hinnanalennusta-kun-myytyja-osakkeita-vastaava-kustannusosuus-oli-19-500-euroa/
22.3.2024 Oikeusuutiset

KHO pyysi ennakkoratkaisua factoring-toiminnan arvonlisäverokohtelusta

KHO:2024:38 Ennakkoratkaisupyyntö unionin tuomioistuimelle – Arvonlisävero – Verollinen myynti – Poikkeukset myynnin verollisuudesta – Rahoituspalvelu – Luoton antaminen – Saamisten periminen – Laskurahoitusmuotoinen factoring – Kauppamuotoinen factoring A Oy harjoitti laskurahoitus- ja kauppamuotoista factoringtoimintaa. Laskurahoitusmuotoisessa factoringissa yhtiö rahoitti asiakastaan myöntämällä tälle luottoa laskusaatavia vastaan tietyn kokonaislimiitin puitteissa. Kun saatava oli…

https://asianajajaliitto.fi/2024/03/kho-pyysi-ennakkoratkaisua-factoring-toiminnan-arvonlisaverokohtelusta/
2.11.2018 Lausunnot

Lausunto Verohallinnon luonnoksesta Konserniavustus-ohjeeksi

Dnro 73/2018 Lausuntopyyntönne: A89/200/2018, 15.10.2018 LAUSUNTO LUONNOKSESTA VEROHALLINNON OHJEEKSI KONSERNIAVUSTUS Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä “Asianajajaliitto”) kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi Konserniavustus (Diaarinumero A89/200/2018). Asianajajaliitto pitää Verohallinnon konserniavustusta koskevan ohjeen päivittämistä tarpeellisena, sillä voimassa oleva ohje (4591/41/90, 6.6.1990) on vuodelta 1990 ja konserniavustusta koskevaa oikeuskäytäntöä on tullut tämän jälkeen runsaasti. Asianajajaliitto…

https://asianajajaliitto.fi/2018/11/lausunto-verohallinnon-luonnoksesta-konserniavustus-ohjeeksi/
16.7.2018 Oikeusuutiset

Virtuaalivaluuttojen vaihdoista saatuun voittoon sovellettiin omaisuuden luovutusvoittoa koskevia säännöksiä

Helsingin HAO: Ennakkoratkaisu – Henkilökohtaisen tulon verotus – Virtuaalivaluuttojen vaihto – Tulon realisoituminen – Pääomatulo – Luovutusvoitto Asiassa oli kysymys siitä, realisoituuko virtuaalivaluutan arvonnoususta veronalaista pääomatuloa, kun vastikkeellisesti hankittua virtuaalivaluuttaa vaihdetaan toiseen virtuaalivaluuttaan (bitcoinien vaihtaminen ethereihin tai ethereiden vaihtaminen bitcoineihin), ja tuleeko mahdollinen realisoitunut arvonnousu verottaa luovutusvoittona vai muuna pääomatulona.…

https://asianajajaliitto.fi/2018/07/virtuaalivaluuttojen-vaihdoista-saatuun-voittoon-sovellettiin-omaisuuden-luovutusvoittoa-koskevia-saannoksia/
3.12.2017 Oikeusuutiset

Kun kiinteistönkauppa oli peruuntunut, oli ostajalla oikeus saada takaisin myös varainsiirtoveron viivästyskorotus

KHO:2017:183 Varainsiirtovero – Kiinteistö – Lykkäävä ehto – Lainhuutohakemuksen tekemisen laiminlyönti – Kaupan purku – Viivästyskorotuksen palauttaminen A oli 4.2.2014 ostanut kiinteistön perustettavan yhtiön lukuun. Verohallinto oli 11.3.2015 maksuunpannut A:lle varainsiirtoveroa ja viivästyskorotusta, koska A ei ollut hakenut saannolleen lainhuutoa eikä maksanut varainsiirtoveroa. Kauppa oli 29.12.2015 purettu kauppakirjan ehdon perusteella,…

https://asianajajaliitto.fi/2017/12/kun-kiinteistonkauppa-oli-peruuntunut-oli-ostajalla-oikeus-saada-takaisin-myos-varainsiirtoveron-viivastyskorotus/
26.5.2016 Oikeusuutiset

Aviomiehen nimiin hankittu yhteisesti rahoitettu kiinteistö katsottiin osituksessa yksin miehen omistamaksi

KKO:2016:37 Avioliitto – Omistusoikeus avioliitossa – Omaisuuden ositus Puolisoiden yhteisessä käytössä olleen kesämökkikiinteistön kauppakirjan mukaan ostajana oli yksin mies. Puolisot olivat osallistuneet yhdessä kiinteistön hankkimista koskeviin toimiin ja kaupan rahoittamiseen. Vaimo vaati osituksessa, että hänen katsotaan omistavan puolet kiinteistöstä. Puolisot olivat hyväksyneet kiinteistönkaupan tehtäväksi niin, että ostajana oli yksin mies.…

https://asianajajaliitto.fi/2016/05/aviomiehen-nimiin-hankittu-yhteisesti-rahoitettu-kiinteisto-katsottiin-osituksessa-yksin-miehen-omistamaksi/
31.3.2016 Oikeusuutiset

KHO: Kiinteistön kauppakirjan korjaaminen muodosti uuden saannon

KHO:2016:34 Varainsiirtovero – Kauppakirjan korjaaminen – Ensiasunnon verovapaus – Asunnon aikaisempi omistus A ja B olivat 27.9.2012 allekirjoittamallaan kauppakirjalla ostaneet kiinteistön, jolla sijaitsi omakotitalo talousrakennuksineen. Kauppakirjan mukaan omistusoikeus kaupan kohteeseen siirtyi ostajille, kun kauppahinta oli kokonaisuudessaan maksettu, mikä oli tapahtunut 1.10.2012. Kauppakirjaa korjattiin 15.10.2012 allekirjoitetulla asiakirjalla, jonka mukaan kiinteistön ostajana…

https://asianajajaliitto.fi/2016/03/kho-kiinteiston-kauppakirjan-korjaaminen-muodosti-uuden-saannon/
8.1.2016 Oikeusuutiset

Legaatin saaja velvollinen maksamaan kiinteistöveron vaikka testamentti ei vielä lainvoimainen

Itä-Suomen HAO: Kiinteistövero – Kiinteistön omistaja – Legaatti Asiassa oli kysymys siitä, oliko henkilön A legaatinsaajana katsottava olleen legaatilla määrätyn kiinteistön omistaja kalenterivuoden 2014 alkaessa ja näin ollen velvollinen suorittamaan kyseisestä kiinteistöstä kiinteistöveroa. Perittävä B oli kuollut 23.3.2013, ja hänen jälkeensä oli pidetty 16.8.2013 perunkirjoitus. B oli tehnyt A:n hyväksi…

https://asianajajaliitto.fi/2016/01/legaatin-saaja-velvollinen-maksamaan-kiinteistoveron-vaikka-testamentti-ei-viela-lainvoimainen/
9.11.2015 Oikeusuutiset

KKO katsoi viran puolesta sopimuksen pätemättömäksi muotovirheen johdosta

KKO:2015:80 Kiinteistön kauppa – Esisopimus – Kiinteistön luovutuksen muoto Kunta ja yhtiö olivat tehneet yritystilasopimuksen. Sopimus koski rakennuspaikkaa ja rakennusta, jonka kunta oli sitoutunut peruskorjaamaan yhtiön tarpeiden mukaiseksi. Sopimuksen mukaan yhtiö suorittaisi kunnalle 12 vuoden aikana lunastushinnan, minkä jälkeen kiinteistön omistusoikeus siirrettäisiin yhtiölle eri asiakirjalla. Sopimuksessa oli sen purkautumisen seurauksia…

https://asianajajaliitto.fi/2015/11/kko-katsoi-viran-puolesta-sopimuksen-patemattomaksi-muotovirheen-johdosta/