KHO: Kiinteistön kauppakirjan korjaaminen muodosti uuden saannon

31.3.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


KHO:2016:34

Varainsiirtovero – Kauppakirjan korjaaminen – Ensiasunnon verovapaus – Asunnon aikaisempi omistus

A ja B olivat 27.9.2012 allekirjoittamallaan kauppakirjalla
ostaneet kiinteistön, jolla sijaitsi omakotitalo talousrakennuksineen.
Kauppakirjan mukaan omistusoikeus kaupan kohteeseen siirtyi ostajille,
kun kauppahinta oli kokonaisuudessaan maksettu, mikä oli tapahtunut
1.10.2012. Kauppakirjaa korjattiin 15.10.2012 allekirjoitetulla
asiakirjalla, jonka mukaan kiinteistön ostajana oli vain A. Asiakirjan
mukaan A ja B olivat alkuperäisessä kauppakirjassa erehdyksessä
ilmaisseet heidät molemmat ostajiksi. Myös tämä korjausasiakirja oli
laadittu maakaaren 2 luvun 1 §:ssä säädetyssä määrämuodossa.

Asiassa
esitetyn selvityksen mukaan 27.9.2012 laaditun kauppakirjan sisältö oli
vastannut sitä, mikä oli ollut A:n ja B:n tuolloinen tarkoitus. Kysymys
ei ollut kauppakirjan korjaamisesta sen vuoksi, että omistussuhteet
olisi alun perin kirjattu osapuolten tarkoitusta vastaamattomasti.
Korkein hallinto-oikeus katsoi, että omistusoikeuden siirtymisen jälkeen
tehtyä kauppakirjan korjaamista oli pidettävä uutena varainsiirtoveron
alaisena luovutuksena. B:n oli maksettava kaupan johdosta
varainsiirtoveroa.

Asiassa oli riidatonta, että A oli
27.9.2012 varainsiirtoverolaissa tarkoitettu ensiasunnon ostaja. Kun
otettiin huomioon, että kysymyksessä olivat yhtä kiinteistöä ja sillä
sijainnutta asuinrakennusta koskevat luovutukset, sekä luovutusten
tapahtuminen muutaman viikon sisällä ja luovutuksiin liittyneet
olosuhteet kokonaisuudessaan, korkein hallinto-oikeus katsoi, että
kauppa 27.9.2012 ja kauppakirjan korjaaminen 15.10.2012 muodostivat
asiallisesti ja ajallisesti sellaisen ensiasunnon hankintakokonaisuuden,
että varainsiirtoverolain 11 §:ssä säädetyt ensiasunnon verovapauden
edellytykset täyttyivät A:n kohdalla myös luovutuksen 15.10.2012 osalta.

KHO:2016:34

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments