Aviomiehen nimiin hankittu yhteisesti rahoitettu kiinteistö katsottiin osituksessa yksin miehen omistamaksi

26.5.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


KKO:2016:37

Avioliitto – Omistusoikeus avioliitossa – Omaisuuden ositus

Puolisoiden yhteisessä käytössä olleen kesämökkikiinteistön
kauppakirjan mukaan ostajana oli yksin mies. Puolisot olivat
osallistuneet yhdessä kiinteistön hankkimista koskeviin toimiin ja
kaupan rahoittamiseen. Vaimo vaati osituksessa, että hänen katsotaan
omistavan puolet kiinteistöstä.

Puolisot olivat hyväksyneet
kiinteistönkaupan tehtäväksi niin, että ostajana oli yksin mies. He
olivat siten kaupantekohetkellä tietoisesti ja tarkoituksellisesti
toimineet niin, että mies tuli yksin kiinteistön omistajaksi. Tämän
vuoksi Korkein oikeus katsoi, ettei vaimo ollut osoittanut puolisoiden
tarkoituksena olleen hankkia kiinteistö yhteiseksi ja miehen toimineen
kaupassa vaimon lukuun. Kiinteistö katsottiin yksin miehen omaisuudeksi.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments