Virtuaalivaluuttojen vaihdoista saatuun voittoon sovellettiin omaisuuden luovutusvoittoa koskevia säännöksiä

16.7.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Helsingin HAO: Ennakkoratkaisu – Henkilökohtaisen tulon verotus – Virtuaalivaluuttojen vaihto – Tulon realisoituminen – Pääomatulo – Luovutusvoitto

Asiassa oli kysymys siitä,
realisoituuko virtuaalivaluutan arvonnoususta veronalaista pääomatuloa,
kun vastikkeellisesti hankittua virtuaalivaluuttaa vaihdetaan toiseen
virtuaalivaluuttaan (bitcoinien vaihtaminen ethereihin tai ethereiden
vaihtaminen bitcoineihin), ja tuleeko mahdollinen realisoitunut
arvonnousu verottaa luovutusvoittona vai muuna pääomatulona.

Hallinto-oikeus
katsoi, että puheena olevasta virtuaalivaluuttojen vaihtamisesta
johtuvat arvonnousut tulevat verovelvollisen vallintaan vaihtohetkellä,
kun hänen on mahdollista käyttää saamansa arvonnousu esimerkiksi uusiin
virtuaalivaluuttavaihtoihin taikka halutessaan ottaa voitot muutoin
käyttöönsä. Tulon syntymisen kannalta ratkaisevaa merkitystä ei katsottu
olevan sillä, että mahdollinen saatu arvonnousu ei missään vaiheessa
muutu viralliseksi valuutaksi, vaan sillä, että verovelvollinen voi
disponoida arvonnoususta. Siten mahdollisessa arvonnousussa on kysymys
vaihtotapahtuman johdosta realisoituneesta pääomatulosta, jota
varallisuuden voidaan katsoa kerryttäneen.

Hallinto-oikeus katsoi,
että vaikka virtuaalivaluutalla ei ole lainsäädäntöön perustuvaa
virallista asemaa, on sitä kuitenkin pidettävä omaisuutena, jolla on
erilaisten aineettomien oikeuksien tavoin lähtökohtaisesti
varallisuusarvoa ja jonka omistusoikeus on mahdollista luovuttaa. Kun
virtuaalivaluuttojen osalta ei verolainsäädännössä ollut olemassa
erityisiä säännöksiä, hallinto-oikeus katsoi, ettei kuvatuista
virtuaalivaluuttojen vaihdoista saatuun voittoon ollut perusteita olla
soveltamatta omaisuuden luovutusvoittoa koskevia säännöksiä.

Ennakkoratkaisua
muutettiin siten, että käytettäessä kuvatuin tavoin vastikkeellisesti
hankittua virtuaalivaluuttaa toisen virtuaalivaluutan hankkimiseen,
käytetyn virtuaalivaluutan arvonnousu on pääomatuloa, johon sovelletaan
luovutusvoiton laskemista koskevia säännöksiä.

Tuloverotuksen ennakkoratkaisu verovuodelle 2018.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments