Legaatin saaja velvollinen maksamaan kiinteistöveron vaikka testamentti ei vielä lainvoimainen

8.1.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


Itä-Suomen HAO:
Kiinteistövero – Kiinteistön omistaja – Legaatti

Asiassa oli kysymys siitä, oliko henkilön A legaatinsaajana
katsottava olleen legaatilla määrätyn kiinteistön omistaja
kalenterivuoden 2014 alkaessa ja näin ollen velvollinen suorittamaan
kyseisestä kiinteistöstä kiinteistöveroa.

Perittävä B oli kuollut
23.3.2013, ja hänen jälkeensä oli pidetty 16.8.2013 perunkirjoitus. B
oli tehnyt A:n hyväksi omistusoikeustestamentin, jossa hän oli
määrännyt, että A saa testamentin perusteella itselleen B:n omistaman
kiinteistön. Testamentti oli tullut lainvoimaiseksi 15.1.2014, kun pesän
ainoan osakkaan edunvalvoja oli hyväksynyt testamentin. A:lle oli
30.4.2014 myönnetty lainhuuto kyseessä olevaan kiinteistöön, minkä
jälkeen A oli myynyt kiinteistön.

Hallinto-oikeus katsoi, että
silloin, kun perittävä on määrännyt esineestä legaatilla, omistusoikeus
esineeseen siirtyy legaatinsaajalle jo perittävän kuollessa. Näin ollen A
oli ollut kiinteistöverolain 5 §:n 1 momentissa tarkoitettu kiinteistön
omistaja kalenterivuoden 2014 alkaessa siitäkin huolimatta, ettei
testamentti ollut vielä tuolloin tullut lainvoimaiseksi. A oli siten
velvollinen suorittamaan kiinteistöveroa kiinteistöstä.

Itä-Suomen HAO 11.12.2015 15/1608/1

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments