Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
18.3.2017 Oikeusuutiset

Luvattomasti maassa oleskelleen perhesiteelle ei annettu merkitystä oleskelulupaa harkittaessa

KHO:2017:41 Ulkomaalaisasia – Oleskelulupa perhesiteen perusteella – Avioliitto – Maahantulokielto – Lain säännösten kiertäminen Maahanmuuttovirasto ei ollut myöntänyt A:lle perhesiteen perusteella haettua oleskelulupaa. Maahanmuuttoviraston mukaan oli perusteltua aihetta epäillä, että A:n tarkoituksena oli maahantuloa koskevien säännösten kiertäminen ulkomaalaislain 36 § 2 momentin tarkoittamalla tavalla. A oli saapunut Suomeen laittomasti vuonna…

https://asianajajaliitto.fi/2017/03/luvattomasti-maassa-oleskelleen-perhesiteelle-ei-annettu-merkitysta-oleskelulupaa-harkittaessa/
7.11.2016 Oikeusuutiset

Lumeavioliittoepäilyn johdosta voidaan ottaa huomioon myös oleskelulupapäätöksen jälkeen saadut tiedot perhe-elämästä

KHO:2016:166 Ulkomaalaisasia – Oleskelulupa – Perheenyhdistäminen – Avioliitto – Maahantuloa tai maassa oleskelua koskevien säännösten kiertäminen – Perusteltua aihetta epäillä – Tosiasiallinen perhe-elämä – Jälkiseikat – Näyttövelvollisuuden siirtyminen Oleskeluluvan hakija oli hakenut oleskelulupaa solmittuaan avioliiton Suomen kansalaisen kanssa. Hakija oli tätä ennen hakenut kolme kertaa oleskelulupaa Suomeen muulla perusteella, mutta…

https://asianajajaliitto.fi/2016/11/lumeavioliittoepailyn-johdosta-voidaan-ottaa-huomioon-myos-oleskelulupapaatoksen-jalkeen-saadut-tiedot-perhe-elamasta/
22.6.2016 Oikeusuutiset

Ei työntekijän oleskelulupaa olosuhteita Suomessa tuntemattomalle, kielitaidottomalle bangladeshiläiselle

KHO:2016:99 Ulkomaalaisasia – Maahantulosäännösten kiertäminen – Työntekijän oleskelulupa – Hakijan tiedot työsuhteesta ja työsopimuksen ehdoista Bangladeshin kansalainen A oli hakenut työntekijän oleskelulupaa työskennelläkseen Suomessa siivoojana X Oy:ssä. Suomen New Delhin edustusto oli haastatellut A:ta tulkin välityksellä bengaliksi, koska hän ei osannut englantia. Haastattelussa oli selvitetty muun ohessa A:n tietämystä työsopimuksensa…

https://asianajajaliitto.fi/2016/06/ei-tyontekijan-oleskelulupaa-olosuhteita-suomessa-tuntemattomalle-kielitaidottomalle-bangladeshilaiselle/
22.6.2016 Oikeusuutiset

Isovanhemmalle ei tarvinnut myöntää työntekijän oleskelulupaa lapsenlapsensa hoitajana. Maahantulokiellolle ei kuitenkaan edellytyksiä.

KHO:2016:98 Ulkomaalaisasia – Työntekijän oleskelulupa – Maahantulokielto – Maahantulosäännösten kiertäminen – Isovanhempi lasten- ja kodinhoitajana A oli hakenut työntekijän oleskelulupaa työskennelläkseen tyttärensä perheessä lasten- ja kodinhoitajana. Maahanmuuttovirasto oli hylännyt oleskelulupahakemuksen katsottuaan, että oli perusteltua aihetta epäillä, että A:n tarkoituksena oli kiertää perhesidettä koskevia maahantulosäännöksiä hakemalla työntekijän oleskelulupaa. Maahanmuuttovirasto oli lisäksi…

https://asianajajaliitto.fi/2016/06/isovanhemmalle-ei-tarvinnut-myontaa-tyontekijan-oleskelulupaa-lapsenlapsensa-hoitajana-maahantulokiellolle-ei-kuitenkaan-edellytyksia/
15.3.2016 Oikeusuutiset

Väärillä tiedoilla esiintyneen ulkomaalaisen oleskelulupa voitiin evätä säännösten kiertämisen perusteella

KHO:2016:31 Ulkomaalaisasia – Maahantulosäännösten kiertäminen – Työntekijän oleskelulupa – Todellinen työsuhde – Laiton m­aassa oleskelu – Hakemushistoria A oli hakenut Suomesta kansainvälistä suojelua vuonna 2006 väärällä nimellä esiintyen. Hakemus oli hylätty ilmeisen perusteettomana, ja A oli käännytetty kotimaahansa Bangladeshiin ja määrätty kahden vuoden maahantulokieltoon. A oli poistunut Suomesta vuonna 2007.…

https://asianajajaliitto.fi/2016/03/vaarilla-tiedoilla-esiintyneen-ulkomaalaisen-oleskelulupa-voitiin-evata-saannosten-kiertamisen-perusteella/
21.4.2014 Oikeusuutiset

Turkkilaisen oleskelulupa-asioissa huomioitava EU:n ja Turkin assosiaatiosopimus

KHO:lta kaksi vuosikirjaratkaisua turkkilaisen oikeudesta oleskelu- ja työlupaan KHO:2014:63 Ulkomaalaisasia – Elinkeinonharjoittajan oleskelulupa – Turkin tasavallan ja Euroopan talousyhteisön välinen assosiaatiosopimus ja sen lisäpöytäkirja – Sijoittautumisvapaus – Standstill-lauseke – Uusi rajoitus – Välitön oikeusvaikutus – Maahantulosäännösten kiertäminen – Kommandiittiyhtiö – Yhtiöosuuden hankinta – Aikaisempi työntekijän oleskelulupa ja hylätyt hakemukset KHO:2014:62…

https://asianajajaliitto.fi/2014/04/turkkilaisen-oleskelulupa-asioissa-huomioitava-eun-ja-turkin-assosiaatiosopimus/