Väärillä tiedoilla esiintyneen ulkomaalaisen oleskelulupa voitiin evätä säännösten kiertämisen perusteella

15.3.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2016:31

Ulkomaalaisasia – Maahantulosäännösten kiertäminen – Työntekijän oleskelulupa – Todellinen työsuhde – Laiton m­aassa oleskelu – Hakemushistoria

A oli hakenut Suomesta kansainvälistä suojelua vuonna 2006
väärällä nimellä esiintyen. Hakemus oli hylätty ilmeisen
perusteettomana, ja A oli käännytetty kotimaahansa Bangladeshiin ja
määrätty kahden vuoden maahantulokieltoon. A oli poistunut Suomesta
vuonna 2007.

A oli tullut takaisin Suomeen vuonna 2008
maahantulokiellon ollessa voimassa. A oli oleskellut Suomessa vuoteen
2014 asti, jolloin hänen laiton maassa oleskelunsa oli tullut ilmi
risteilylaivan matkustajaterminaalissa suoritetun valvonnan yhteydessä. A
oli esittänyt valvontaa suorittaneelle viranomaiselle vääriä
asiakirjoja ja tietoja henkilöllisyydestään ja maahantulon kannalta
merkityksellisistä olosuhteistaan. A oli jälleen hakenut Suomesta
kansainvälistä suojelua ja myöhemmin työntekijän oleskelulupaa.
Työntekijän oleskeluluvan perusteeksi oli esitetty työsuhde
työnantajaan, jonka palveluksessa A oli maassa laittomasti
oleskellessaan työskennellyt.

Maahanmuuttovirasto oli
hylännyt A:n hakemukset. Työntekijän oleskelulupahakemus oli hylätty
ulkomaalaislain 36 §:n 2 momentin nojalla, kun A:n tarkoituksena
katsottiin olleen maahantuloa ja maassa oleskelua koskevien säännösten
kiertäminen.

Hallinto-oikeus oli A:n valituksesta kumonnut
Maahanmuuttoviraston päätöksen työntekijän oleskeluluvan osalta.
Hallinto-oikeuden mukaan A:n oleskeluun liittyi sinänsä poikkeuksellisia
seikkoja, mutta asiassa ei ollut aihetta epäillä, että A:n
tarkoituksena ei olisi ollut hakemuksensa mukaisesti tehdä töitä
Suomessa.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että
ulkomaalaislain 36 §:n 2 momentti koskee ennen kaikkea tilanteita,
joissa oleskelulupaa on haettu maahantulon todellista tarkoitusta
vastaamattomalla perusteella. Säännös on kuitenkin sovellettavissa myös
muunlaiseen menettelyyn, jonka tarkoituksena on maahantulo tai maassa
oleskelu maahanmuuttoviranomaisia harhauttamalla tai muutoin
virheellisin perustein.

A:n työntekijän oleskelulupahakemus
oli voitu hylätä ulkomaalaislain 36 §:n 2 momentin nojalla, kun
otettiin muun ohella huomioon A:n aiempi toiminta ja hakemushistoria.
Hakemuksen hylkäämistä ei estänyt se, että hakemuksen perusteeksi
esitetty, pitkän laittoman maassa oleskelun aikana hankittu työsuhde oli
sinänsä todellinen. Hallinto-oikeuden päätös kumottiin ja
Maahanmuuttoviraston päätös saatettiin voimaan.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments