Lumeavioliittoepäilyn johdosta voidaan ottaa huomioon myös oleskelulupapäätöksen jälkeen saadut tiedot perhe-elämästä

7.11.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2016:166

Ulkomaalaisasia – Oleskelulupa – Perheenyhdistäminen – Avioliitto – Maahantuloa tai maassa oleskelua koskevien säännösten kiertäminen – Perusteltua aihetta epäillä – Tosiasiallinen perhe-elämä – Jälkiseikat – Näyttövelvollisuuden siirtyminen

Oleskeluluvan hakija oli hakenut
oleskelulupaa solmittuaan avioliiton Suomen kansalaisen kanssa. Hakija
oli tätä ennen hakenut kolme kertaa oleskelulupaa Suomeen muulla
perusteella, mutta oli saanut hakemuksiinsa kielteiset päätökset.
Avioliitto solmittiin vajaa kolme viikkoa sen jälkeen kun hakija oli
saanut käännyttämispäätöksen tiedokseen. Maahanmuuttovirasto hylkäsi
hakemuksen sillä perusteella, että oli perusteltua aihetta epäillä, että
avioliitto oli solmittu maahantulosäännösten kiertämiseksi.

Avioliitto
muodostaa olettaman siitä, että hakijalle myönnetään oleskelulupa.
Näyttövelvollisuus maahantulosäännösten kiertämistarkoituksesta kuuluu
viranomaiselle. Oleskeluluvan hakijan hakemushistoria ja avioliiton
solmiminen pian käännyttämispäätöksen jälkeen olivat sellaisia
objektiivisia seikkoja, joiden perusteella Maahanmuuttovirastolla on
päätöksentekohetkellä ollut perusteltua aihetta epäillä, että hakija oli
solminut avioliiton tarkoituksenaan maassa oleskelua koskevien
säännösten kiertäminen.

Jos viranomainen on osoittanut,
että on perusteltua aihetta epäillä niin sanottua lumeavioliittoa,
oleskeluluvan hakijan on osoitettava epäily aiheettomaksi. Perhe-elämän
suoja edellyttää, että avioliiton aitoutta ei arvioida pelkästään sen
tilanteen perusteella, joka on vallinnut Maahanmuuttoviraston päättäessä
oleskeluvasta, vaan on arvioitava myös perhe-elämän myöhempää
kehitystä.

Oleskeluluvan hakija ja hänen puolisonsa olivat
hallinto-oikeudessa toimitetussa suullisessa käsittelyssä osoittaneet,
että he asuvat vakituisesti yhdessä ja tekevät pariskuntana arkielämään
kuuluvia asioita yhdessä. Tähän nähden hakijan oleskelulupahakemusta ei
tullut hylätä ulkomaalaislain 36 §:n 2 momentin nojalla.

Hallinto-oikeuden
ja Maahanmuuttoviraston päätökset kumottiin ja asia palautettiin
Maahanmuuttovirastolle uudelleen käsiteltäväksi oleskeluluvan
myöntämistä varten.

http://www.kho.fi/fi/index/paatoksia/vuosikirjapaatokset/vuosikirjapaatos/1478075246498.html

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments