Henkilö joka oli menettänyt Suomen kansalaisuutensa annettuaan vääriä tietoja, oli entinen Suomen kansalainen hakiessaan oleskelulupaa

1.12.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2021:167 Ulkomaalaisasia – Oleskelulupa – Entinen Suomen kansalainen – Kansalaisuuden menettäminen – Väärien tietojen antaminen – Maahantulosäännösten kiertäminen

A oli Suomessa ollessaan hakenut oleskelulupaa entisenä Suomen kansalaisena. Hän oli aiemmin menettänyt kansalaisuutensa kansalaisuuslain 33 §:ssä tarkoitetulla tavalla väärien tietojen antamisen perusteella. Maahanmuuttovirasto ei tämän vuoksi pitänyt häntä tosiasiallisena entisenä Suomen kansalaisena. Se katsoi lisäksi, että yritystä käyttää oleskeluluvan perusteena muodollista asemaa entisenä Suomen kansalaisena voitiin pitää maahantulosäännösten kiertämisenä.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että jaottelu muodollisiin ja tosiasiallisiin entisiin Suomen kansalaisiin oli lakiin perustumaton. Kun lisäksi otettiin huomioon kansalaisuuslain esitöissä todettu siitä, että väärien tietojen perusteella kansalaisuutensa menettänyt henkilö säilyttää asemansa entisenä Suomen kansalaisena, ei Maahanmuuttoviraston olisi tullut hylätä A:n oleskelulupahakemusta sillä perusteella, ettei häntä voida pitää entisenä Suomen kansalaisena.

Sitä, että A oli oleskelulupaa hakiessaan vedonnut lakiin perustuvaan asemaansa entisenä Suomen kansalaisena, ei voitu pitää maahantulosäännösten kiertämisenä.

KHO:2021:167

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments