Kaksi vuosikirjaratkaisua: olivatko oleskeluluvan hylkäämistä puoltavat seikat painavampia kuin perhe-elämän suojasta ja lapsen edusta esitetyt seikat

14.6.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2022:70
Ulkomaalaisasia – Oleskelulupa perhesiteen perusteella – Maahantulosäännösten kiertäminen – Perhe-elämän suoja – Lapsen etu – Välttämättömyys ja oikeasuhtaisuus

A:n perhesideperusteinen oleskelulupahakemus oli hylätty maahantulosäännösten kiertämisen perusteella. Korkein hallinto-oikeus totesi, että A oli muun ohella kansainvälistä suojelua vuonna 2014 hakiessaan kertonut vääriä tietoja itsestään, palannut Suomeen kielteisen turvapaikkapäätöksen jälkeen maahantulokiellon voimassa ollessa ja oleskellut Suomessa tämän jälkeen ilman ilmoittautumista viranomaiselle. Asiassa oli perusteltua aihetta epäillä A:n tarkoituksena olleen maahantuloa koskevien säännösten kiertäminen.

Vaikka oleskelulupahakemuksen hylkäämiselle oli ulkomaalaislain 36 §:n 2 momentissa tarkoitettu peruste, oli vielä arvioitava, oliko oleskeluluvan epäämistä pidettävä oikeasuhtaisena.

A oli yhdessä avopuolisonsa kanssa heidän vuosina 2016 ja 2017 syntyneiden lastensa huoltaja. Perhe-elämästä oli esitetty selvitystä, josta ilmeni A:n myönteinen vaikutus perheen lasten kannalta. Maahantulosäännösten kiertämisen painoarvoa vähensi se, että tämä toiminta oli painottunut vuoteen 2016 ja sitä edeltävään aikaan.

Korkein hallinto-oikeus päätyi punninnassa siihen, että perhe-elämän suojasta ja lasten edusta esitetyt seikat olivat painavampia kuin oleskelulupahakemuksen hylkäämistä puoltavat seikat.

KHO:2022:69
Ulkomaalaisasia – Oleskelulupa perhesiteen perusteella – Maahantulosäännösten kiertäminen – Perhe-elämän suoja – Lapsen etu – Välttämättömyys ja oikeasuhtaisuus

A:n perhesideperusteinen oleskelulupahakemus oli hylätty maahantulosäännösten kiertämisen perusteella. Korkein hallinto-oikeus totesi, että A oli esiintynyt useilla toisistaan poikkeavilla henkilötiedoilla useassa maassa, saapunut Suomeen ilman siihen oikeuttavaa asiakirjaa ja oleskellut maassa laittomasti. Hän oli myös pyrkinyt salaamaan aikaisemmat turvapaikkahakemuksensa ja antanut vääriä tietoja Suomeen tulostaan. Asiassa oli perusteltua aihetta epäillä A:n tarkoituksena olleen maahantuloa koskevien säännösten kiertäminen.

Vaikka oleskelulupahakemuksen hylkäämiselle oli ulkomaalaislain 36 §:n 2 momentissa tarkoitettu peruste, oli vielä arvioitava, oliko oleskeluluvan epäämistä pidettävä oikeasuhtaisena.

A:n perhesiteitä Suomeen voitiin pitää kiinteinä, ja hänen oli selvitetty osallistuvan perheen arkeen ja lapsen kasvatukseen. A:n maahantulosäännösten kiertämistä osoittava toiminta oli kuitenkin ollut pitkäkestoista ja jatkunut edelleen siinä vaiheessa, kun hän oli hakenut nyt kyseessä olevaa oleskelulupaa. A oli esittänyt henkilöllisyydestään sellaista ristiriitaista selvitystä, joka edelleen herätti epäilyksiä hänen henkilöllisyydestään.

Korkein hallinto-oikeus päätyi punninnassa siihen, että oleskelulupahakemuksen hylkäämistä puoltavat seikat olivat painavampia kuin perhe-elämän suojasta ja lapsen edusta esitetyt seikat.

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments