Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
8.2.2016 Lausunnot

Lausunto verohallinnon ohjeeksi ”Ensin kuolleen puolison tai lesken jälkeisessä perintöverotuksessa tarvittavat tiedot”

Dnro 03/2016 Lausuntopyyntönne: 19.1.2016 LUONNOS VEROHALLINNON OHJEEKSI: ”ENSIN KUOLLEEN PUOLISON TAI LESKEN JÄLKEISESSÄ PERINTÖVEROTUKSESSA TARVITTAVAT TIEDOT” Verohallinto on pyytänyt 19. tammikuuta 2016 päivätyssä lausuntopyynnössään lausuntoa Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) luonnoksesta uudeksi Verohallinnon ohjeeksi: ”Ensin kuolleen puolison tai lesken jälkeisessä perintöverotuksessa tarvittavat tiedot”. Asianajajaliitto esittää lausuntonaan seuraavaa. Ohjeessa on viittauksia vielä…

https://asianajajaliitto.fi/2016/02/lausunto-verohallinnon-ohjeeksi-ensin-kuolleen-puolison-tai-lesken-jalkeisessa-perintoverotuksessa-tarvittavat-tiedot/
4.1.2016 Oikeusuutiset

Ruotsissa saatu verovapaa lahja oli Suomessa verotettavaa perintöä

Helsingin HAO: Perintöverotus – Ulkomailla saatu lahja – Ennakkoperintö – Vähentäminen perintöosasta A oli Ruotsissa asuessaan saanut niin ikään Ruotsissa asuneelta perinnönjättäjältä vuonna 2007 lahjan, jossa oli kysymys hänen perintöosastaan myöhemmin vähennetystä, perinnönjättäjän jälkeen toimitetussa perinnönjaossa huomioon otetusta ennakkoperinnöstä. A:n saama ennakkoperintö oli perintöverotusta vuonna 2012 kuolleen perinnönjättäjän jälkeen vuonna…

https://asianajajaliitto.fi/2016/01/ruotsissa-saatu-verovapaa-lahja-oli-suomessa-verotettavaa-perintoa/
7.10.2015 Oikeusuutiset

Onko lahjoitettuja asunto-osakkeita rasittava yhtiölainaosuus vastike, josta maksetaan varainsiirtoveroa?

Turun HAO: Varainsiirtovero – Yhtiölaina – Asunto-osake – Lahja – Vastike – Luottamuksensuoja Ratkaistavana asiassa oli, onko asunto-osakkeisiin liittyvä yhtiölaina varainsiirtoveronalaista vastiketta, kun osakkeet lahjoitetaan. Kyse oli lisäksi luottamuksensuojasta. A oli lahjoittanut pojalleen B:lle asunto-osakeyhtiön osakkeet. Osakkeisiin kohdistui yhtiölainaa, joka oli lahjoitushetkellä ollut maksettavissa pois. Verohallinto oli hylännyt Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön…

https://asianajajaliitto.fi/2015/10/onko-lahjoitettuja-asunto-osakkeita-rasittava-yhtiolainaosuus-vastike-josta-maksetaan-varainsiirtoveroa/
5.5.2013 Oikeusuutiset

Lahja yhtiölle ei ollut verotettavissa sen osakkailta

Oulun HaO: Lahjaverotus – Lahjansaaja – Osakeyhtiö – Alihintainen luovutus – Luovutusvoitto A oli luovuttanut omistamansa X Oy:n osakkeet Y Oy:lle 787 167 euron kauppahinnalla. Neljä kuukautta myöhemmin Y Oy oli luovuttanut kysymyksessä olevat X Oy:n osakkeet Z Oy:lle yli 4 miljoonan euron kauppahinnalla. Y Oy:n osakkeiden luovutuksesta saama voitto…

https://asianajajaliitto.fi/2013/05/lahja-yhtiolle-ei-ollut-verotettavissa-sen-osakkailta/
29.11.2023 Oikeusuutiset

Puolet perinnönsaajien perintöosuuksista alle 14 000 euroa vuonna 2020

Tilastokeskuksen mukaan puolet perinnönsaajista sai perintöosuuksia alle 14 000 euroa vuonna 2020. Perintöosuuksia sai yhteensä 145 600 henkilöä (2,7 % asuntoväestöstä) ja vajaa puolet perinnönsaajista (48,0 %) oli iältään 45–64-vuotiaita, jotka saivat keskimäärin suurimpia perintöosuuksia. Perinnönsaajista 40,5 % sai maksettavaksi perintöveroa. Perintöosuus on verovapaa, kun perintöosuuden arvo on alle 20…

https://asianajajaliitto.fi/2023/11/puolet-perinnonsaajien-perintoosuuksista-alle-14-000-euroa-vuonna-2020/
21.9.2023 Tiedotteet

Liisa Laitinen Asianajajaliiton viestintä- ja koulutusjohtajaksi

Liisa Laitinen on aloittanut Asianajajaliitossa viestinnästä ja koulutuksesta vastaavana johtajana. Ennen siirtymistään Asianajajaliittoon hän on työskennellyt useamman vuoden asianajotoimistossa markkinointi- ja viestintäjohtajana sekä sitä ennen vastannut kansainvälisen henkilöstöpalveluyrityksen markkinoinnista ja viestinnästä Suomessa. Asianajajaliitossa Liisa Laitisen vastuualueisiin kuuluu viestinnän ja koulutuksen lisäksi Asianajajaliiton vastuullisuustyö. – Ensimmäiset työviikot ovat piirtäneet minulle laajan…

https://asianajajaliitto.fi/2023/09/liisa-laitinen-asianajajaliiton-viestinta-ja-koulutusjohtajaksi/
22.12.2022 Lausunnot

Lausunto komission maksukyvyttömyyslainsäädäntöjen harmonisointia koskevasta direktiiviehdotuksesta

Oikeusministeriölle Dnro L2022-81 Lausuntopyyntönne: VN/33490/2022, 12.12.2022 KOMISSION MAKSUKYVYTTÖMYYSLAINSÄÄDÄNTÖJEN HARMONISOINTIA KOSKEVA DIREKTIIVIEHDOTUS (COM(2022) 702) Pyydettynä lausuntona Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ” Asianajajaliitto”) esittää seuraavaa. Asianajajaliitto pitää sinänsä kannatettavana, että jäsenvaltioiden maksukyvyttömyyslainsäädäntöjä pyritään harmonisoimaan. Jäsenvaltioiden lainsäädännöissä on nykyisellään merkittäviä eroavaisuuksia, mikä voi hankaloittaa rajat ylittävää liiketoimintaa ja erityisesti mahdollisuuksia hankkia kansainvälistä rahoitusta. Asianajajaliitto…

https://asianajajaliitto.fi/2022/12/lausunto-komission-maksukyvyttomyyslainsaadantojen-harmonisointia-koskevasta-direktiiviehdotuksesta/
8.11.2022 Oikeusuutiset

Rintaperillisten osittaiset luopumiset testamenttisaannoista olivat päteviä – sijaantuloperilliset maksavat saannostaan perintöveron

Hel­sin­gin hallinto-oikeus: Perintöverotusta koskeva ennakkoratkaisu – Testamentti – Osittainen luopuminen – Veronkierto Asiassa oli Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön valituksen johdosta arvioitavana, onko testamentintekijän rintaperillisten osittaista testamentista luopumista pidettävä perintö- vai testamenttisaantona. Asiassa oli myös arvioitavana, sovelletaanko tapaukseen veron kiertämistä koskevaa perintö- ja lahjaverolain 33 a §:n säännöstä. Perittävältä jäi kaksi rintaperillistä sekä…

https://asianajajaliitto.fi/2022/11/rintaperillisten-osittaiset-luopumiset-testamenttisaannoista-olivat-patevia-sijaantuloperilliset-maksavat-saannostaan-periontoveron/
12.9.2022 Lausunnot

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi tuloverolain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta luonnollisten henkilöiden omaisuuden arvonnousutulon johdosta määrättävän veron käyttöönottamiseksi

Valtiovarainministeriölle lausuntopalvelu.fi Lausuntopyyntönne: viitenumeronne VN/34178/2021, 12.8.2022 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi tuloverolain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta luonnollisten henkilöiden omaisuuden arvonnousutulon johdosta määrättävän veron käyttöönottamiseksi Suomen Asianajajaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi tuloverolain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta luonnollisten henkilöiden omaisuuden arvonnousutulon johdosta määrättävän veron käyttöönottamiseksi.…

https://asianajajaliitto.fi/2022/09/lausunto-luonnoksesta-hallituksen-esitykseksi-eduskunnalle-laeiksi-tuloverolain-ja-eraiden-muiden-lakien-muuttamisesta-luonnollisten-henkiloiden-omaisuuden-arvonnousutulon-johdosta-maarattavan-veron-k/