Lomamökkien vuokraustoiminta ei ollut yritystoimintaa, johon olisi voitu soveltaa sukupolvenvaihdoshuojennusta koskevia säännöksiä

10.4.2024 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Hä­meen­lin­nan HaO: Ennakkoratkaisu – Lahjavero – Sukupolvenvaihdoshuojennus – Yrityksen käsite – Lomamökkien ja juhlatilan lyhytaikainen vuokraus

Lahjanantajat olivat harjoittaneet omistamallaan kiinteistöllä lomamökkien ja juhlatilan lyhytaikaista vuokraustoimintaa, jonka lisäpalveluina oli huolehdittu muun ohella kohteiden siivouksesta ja kunnossapidosta. Lahjanantajien vuodelta 2021 antaman veroilmoituksen mukaan toiminnan myynti oli ollut 84 690,26 euroa ja tulos 41 090,06 euroa.

Lahjanantajat suunnittelivat mökkien ja juhlatilan vuokraustoiminnan yhtiöittämistä osakeyhtiöksi. Perustettavan osakeyhtiön tarkoituksena oli jatkaa lahjanantajien harjoittamaa lomamökkien ja juhlatilan vuokraustoimintaa, missä tarkoituksessa lahjanantajien omistamat kuusi mökkiä ja juhlatila maapohjineen sekä muut toimintaan kuuluvat varat ja velat siirrettäisiin yhtiöön. Lahjanantajien tarkoituksena oli tämän jälkeen lahjoittaa yhtiön osakkeita kolmelle lapselleen. Verohallinnon verovuosille 2022 ja 2023 antaman lainvoimaisen ennakkoratkaisun mukaan toimintamuodon muutokseen sovelletaan tuloverolain 24 §:ää.

Asiassa oli ratkaistavana, pidetäänkö perustettavaa yhtiötä perintö- ja lahjaverolain 55 §:n 1 momentissa tarkoitettuna yrityksenä ja voidaanko osakkeiden lahjoitukseen siten soveltaa mainitun lain sukupolvenvaihdoshuojennusta koskevia säännöksiä.

Hallinto-oikeus totesi, että yrityksen käsitettä ei ole perintö- ja lahjaverolaissa erikseen määritelty, eikä tulkintaa ole kytketty tuloverotuksen elinkeinotoiminnan käsitteeseen. Yritystoiminnan olemassaolo ratkaistaan perintö- ja lahjaverolakia sovellettaessa itsenäisesti tapauskohtaisen kokonaisarvioinnin perusteella ottaen huomioon elinkeinotoiminnan yleiset tunnusmerkit.

Vakiintuneen verotus- ja oikeuskäytännön mukaan laajaakaan esimerkiksi huoneistojen ja kiinteistöjen vuokraustoimintaa ei lähtökohtaisesti pidetä perintö- ja lahjaverolain 55 §:n 1 momentissa tarkoitettuna yritystoimintana. Perustettavan yhtiön toiminnassa oli kyse laadultaan ja laajuudeltaan melko tavanomaisesta lomamökkien ja juhlatilan lyhytaikaisesta vuokraustoiminnasta. Yhtiön tarjoamat lisäpalvelut olivat tällaiseen vuokraustoimintaan tyypillisesti liittyviä lisäpalveluita, joille ei voitu toiminnan kokonaisuudesta esitetty selvitys huomioiden antaa arvioinnissa ratkaisevaa merkitystä. Yhtiön toiminnasta esitettyä kokonaisuutena arvioiden hallinto-oikeus katsoi, että ennakkoratkaisuhakemuksessa kuvatun lahjoituksen kohteena ei ollut sellaista aktiivisesti harjoitettua yritystoimintaa, jonka perusteella yhtiötä voitaisiin pitää perintö- ja lahjaverolain 55 §:n 1 momentissa tarkoitettuna yrityksenä. Näin ollen yhtiön osakkeiden lahjoitukseen ei voitu soveltaa mainitun lain sukupolvenvaihdoshuojennusta koskevia säännöksiä.

Hä­meen­lin­nan HaO 3.4.2024 687/​2024

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments