Toimitusjohtajan yhtiön omistajilta lahjana saamat yhtiön osakkeet verotettiin vain ansiotulona

30.4.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO: Lahjaverotus – Lahja vai ansiotuloa – Sukupolvenvaihdos – Toimitusjohtaja

A oli 4.7.2014 päivätyllä
lahjakirjalla saanut B:ltä ja tämän veljeltä C:ltä, jotka ennen
luovutusta olivat yhdessä omistaneet yhtiön koko osakekannan, X Oy:n
osakkeita määrän, joka vastasi 15 prosenttia yhtiön osakekannasta. A ja
lahjanantajat eivät olleet sukua keskenään. A oli yhtiön
toimitusjohtaja. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että osakkeiden
luovutus oli taloudelliselta sisällöltään läheisesti rinnastettavissa
siihen, että yhtiö olisi suunnannut A:lle osakeannin, jossa hän olisi
saanut merkitä vastaavan määrän osakkeita. A:n saamaa etua oli pidettävä
tuloverolain 61 §:n 2 momentissa tarkoitettuna palkan sijaan saatuna
etuutena. Koska etu oli muodostunut A:n verotettavaksi tuloksi,
perusteita lahjaverotuksen toimittamiselle ei ollut.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments