Yhtiön taseessa olleita asunto-osakkeita ei huomioitu sukupolvenvaihdoshuojennuksessa

1.6.2024 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Vaa­san HaO: Lahjaverotus – Ennakkoratkaisu – Sukupolvenvaihdoshuojennus – Taseaukaisu – Yritysvarallisuus

A:n oli tarkoitus lahjoittaa lapselleen B:lle 20 prosentin osuus osakeyhtiö X:n osakkeista. Yhtiön liikevaihdosta pääosa muodostui kiinteistöhuolto- ja siivouspalveluista. B olisi jatkanut lahjana saamallaan omaisuudella yritystoiminnan harjoittamista. A oli hakenut Verohallinnolta ennakkoratkaisua siitä, mikä oli lahjasta suoritettavan lahjaveron määrä. Hakemuksessa oli vaadittu perintö- ja lahjaverolain 55 ja 56 §:ien mukaista huojennusta. Verohallinto oli antanut ennakkoratkaisun, jossa huojennus osakkeiden lahjoituksen perusteella myönnettiin X Oy:n varoihin lukuun ottamatta yhtiön omistamia asunto-osakkeita.

Asiassa oli hallinto-oikeudessa A:n valituksen johdosta kyse siitä, tuliko huojennuksen laskennassa ottaa huomioon kaikki osakeyhtiö X:n taseessa olevat varat mukaan lukien yhtiön omistamat asunto-osakkeet.

Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen ja katsoi, että merkittävin osa yhtiön nettovarallisuudesta koostui osakehuoneistoista, jotka oli hankittu sijoitusomaisuudeksi. Varoja ei pidetty perintö- ja lahjaverolain 55 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuina huojennettavina yritysvaroina. Asunto-osakkeiden ei katsottu liittyvän yritystoiminnan harjoittamiseen tai sen jatkamiseen. Näin oli siitä huolimatta, vaikka osakkeet oli hankittu yhtiön voittovaroilla. Ratkaisevaa merkitystä ei ollut niillä valituksessa esitetyillä perusteilla, joiden mukaan osakeomistus oli mahdollistanut uusien palvelusopimusten hankinnan tai sillä, että osakkeita oli käytetty osittain yhtiön lainojen vakuutena. Asiaa ei ollut arvioitava toisin sen johdosta, että osakkeet olivat osakeyhtiöiden henkilökohtaisen tulolähteen poistuttua elinkeinotoiminnan tulolähteeseen kuuluvia varoja.

Perintö- ja lahjaverolaki 55 § 1 mom

vrt. KHO 2018:163

Vaa­san HaO 22.12.2023 904/​2023

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments