Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
25.9.2019 Oikeusuutiset

EIT: Poliitikkojen arvostelusta tuomitseminen loukkasi sananvapautta

In its committee judgment in Antunes Emídio v. Portugal and Soares Gomes da Cruz v. Portugal (applications nos. 75637/13 and 8114/14) the European Court of Human Rights has unanimously held that in each case there had been: a violation of Article 10 (freedom of expression) of the European Convention on…

https://asianajajaliitto.fi/2019/09/eit-poliitikkojen-arvostelusta-tuomitseminen-loukkasi-sananvapautta/
23.11.2016 Oikeusuutiset

Virvoitusjuoman heittäminen poliitikon päälle ei kuulu ilmaisunvapauteen

THO:2016:4 Kunnianloukkaus, Sananvapaus Rikoslain 24 luvun 9 §:n esitöissä lausutun mukaan toisen menettelyyn politiikassa kohdistuvan arvostelun tulee noudattaa alalla vallitsevia pelisääntöjä ja hyviä tapoja eikä arvostelu saa ylittää sitä, mikä on tarpeen kohteensa toiminnan arvioimiseksi. Vaikka politiikan alueella terävää ja jossain määrin halventavaakin arvostelua voidaan pitää hyväksyttävänä (HE 184/1999 vp.),…

https://asianajajaliitto.fi/2016/11/virvoitusjuoman-heittaminen-poliitikon-paalle-ei-kuulu-ilmaisunvapauteen/
6.10.2015 Oikeusuutiset

Jatkokäsittelylupa olisi tullut myöntää myös korvauksen perusteena olleen rikoksen osalta

KKO:2015:70 Oikeudenkäyntimenettely – Jatkokäsittelylupa – Muutosperuste – Tarkistusperuste Yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen Kunnianloukkaus Käräjäoikeus oli tuominnut A:n yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä ja kunnianloukkauksesta yhteiseen sakkorangaistukseen ja velvoittanut hänet suorittamaan asianomistajalle vahingonkorvausta kärsimyksestä kummankin rikoksen perusteella. Hovioikeus oli myöntänyt A:lle jatkokäsittelyluvan vain vahingonkorvausten osalta. Korkein oikeus myönsi A:lle jatkokäsittelyluvan myös syyksilukemisen…

https://asianajajaliitto.fi/2015/10/jatkokasittelylupa-olisi-tullut-myontaa-myos-korvauksen-perusteena-olleen-rikoksen-osalta/
7.12.2014 Oikeusuutiset

Jatkokäsittelylupa olisi pitänyt myöntää verkkoviestin hävittämisasiassa

KKO:2014:89 Oikeudenkäyntimenettely – Jatkokäsittelylupa – Ennakkoratkaisuperuste – Muutosperuste Kunnianloukkaus Sananvapaus – Sananvapauden käyttäminen joukkoviestinnässä – Verkkoviestin hävittämismääräys A:n internet-sivustoillaan julkaisema laaja aineisto oli sisältänyt X:n ja Y:n kunniaa loukkaavia väitteitä, joiden osalta A tuomittiin käräjäoikeudessa rangaistukseen kunnianloukkauksesta. Sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä annetun lain 22 §:n 3 momentin nojalla käräjäoikeus määräsi A:n…

https://asianajajaliitto.fi/2014/12/jatkokasittelylupa-olisi-pitanyt-myontaa-verkkoviestin-havittamisasiassa/
9.6.2014 Oikeusuutiset

Oikeudenkäynnissä sai esittää salaa otettuja kuvia päihtyneestä lapsen huoltajakandidaatista

HelHO:2014:1 Salakatselu Kunnianloukkaus A oli ottanut valokuvia ja videotallenteen kotonaan päihtymyksen vuoksi tiedottomassa tilassa olleesta aviopuolisostaan B:stä sekä esittänyt kuvaamansa aineiston kirjallisina todisteina lasten huoltoa, asumista ja tapaamisoikeutta koskeneessa oikeudenkäynnissä. Kysymys siitä, täyttikö A:n menettely salakatselun ja kunnianloukkauksen tunnusmerkistöt. HelHO:2014:1

https://asianajajaliitto.fi/2014/06/oikeudenkaynnissa-sai-esittaa-salaa-otettuja-kuvia-paihtyneesta-lapsen-huoltajakandidaatista/
23.9.2013 Oikeusuutiset

KKO:lta kaksi sananvapautta koskevaa ennakkopäätöstä

Kumpikin koskee 7 päivää -lehden julkaisiamia kirjoituksia KKO:2013:70 KunnianloukkausSananvapaus 7 päivää -nimisessä lehdessä 30.3.2006 julkaistussa kirjoituksessa oli käsitelty kolmeen henkilöön kohdistunutta epäiltyä henkirikosta. Kirjoituksessa todettiin tekoihin olevan epäiltynä 29-vuotiaan helsinkiläismiehen. Esitutkinnan aikana julkaistussa kirjoituksessa ei ollut mainittu epäiltyä nimeltä, mutta hänestä oli esitetty osittain kasvojen alueelta peitetty kuva. Lehtikirjoituksen otsikko…

https://asianajajaliitto.fi/2013/09/kkolta-kaksi-sananvapautta-koskevaa-ennakkopaatosta/
5.3.2013 Oikeusuutiset

Syyte virkamiehen kunnianloukkauksesta ja väärästä ilmiannosta hylättiin

KKO:2013:15 Väärä ilmianto Kunnianloukkaus Sananvapaus Virkamies Kihlakunnanvouti oli ollessaan ulosottomiehenä panemassa täytäntöön päätöstä, jonka mukaan 11-vuotiaan lapsen tuli asua äitinsä luona, ottanut vastaanhangoittelevasta lapsesta ja tämän repusta kiinni ja yrittänyt irrottaa tämän otetta porraskaiteesta. Lapsen isä oli poliisille tekemässään tutkintapyynnössä ja esitutkinnassa väittänyt, että ulosottomies olisi muun ohella riuhtonut, kiskonut…

https://asianajajaliitto.fi/2013/03/syyte-virkamiehen-kunnianloukkauksesta-ja-vaarasta-ilmiannosta-hylattiin/
21.6.2021 Oikeusuutiset

HelHO: Asiakirjojen salassapito ei voi perustua aiheelliseen epäilyyn niiden myöhemmästä asiattomasta levittämisestä

Hel­HO:2021:5 Oikeudenkäynnin julkisuus – Oikeudenkäyntiasiakirjojen julkisuus – Äänitallenne Käräjäoikeus oli aloitettuaan pääkäsittelyn vainoamista ja törkeää kunnianloukkausta koskevassa asiassa saanut tietää, että pääkäsittelyssä tallennettu asianomistajan kertomuksen äänitallenne oli julkaistu sosiaalisessa mediassa, missä sitä oli kommentoitu loukkaavasti. Käräjäoikeus oli määrännyt pääkäsittelyssä myöhemmin tallennettavat asianosaisten ja todistajien kertomukset salassa pidettäväksi. Hovioikeus katsoi, että…

https://asianajajaliitto.fi/2021/06/helho-asiakirjojen-salassapito-ei-voi-perustua-aiheelliseen-epailyyn-niiden-myohemmasta-asiattomasta-levittamisesta/
17.6.2020 Oikeusuutiset

Perustuslakivaliokunta puoltaa ensi kerran suostumusta kansanedustajan syytteeseen asettamiselle

Perustuslakivaliokunta esittää, että eduskunta antaa suostumuksensa edustaja Juha Mäenpään syytteeseen asettamiseen hänen valtiopäivillä 12.6.2019 lausumansa johdosta. Kansanedustajaa ei saa perustuslain 30 §:n mukaan asettaa syytteeseen hänen valtiopäivillä lausumiensa mielipiteiden tai asian käsittelyssä noudattamansa menettelyn johdosta, ellei eduskunta ole siihen suostunut päätöksellä, jota vähintään viisi kuudesosaa annetuista äänistä on kannattanut. Valiokunnan…

https://asianajajaliitto.fi/2020/06/perustuslakivaliokunta-puoltaa-ensi-kerran-suostumusta-kansanedustajan-syytteeseen-asettamiselle/
16.4.2020 Oikeusuutiset

Ennakkopäätös vainoamisen tunnusmerkistön täyttymisestä

KKO:2020:30  Vainoaminen – Lainkonkurrenssi Hovioikeus oli katsonut A:n syyllistyneen törkeään kunnianloukkaukseen sillä perusteella, että A oli lukuisissa eri yhteyksissä esittänyt toisesta samalla työpaikalla työskennelleestä henkilöstä perättömiä ja halventavia väitteitä muun muassa kirjaamalla niitä työpaikan asiakastietojärjestelmään, lähettämällä niitä sähköpostitse muille henkilöille sekä laatimalla kantelukirjelmiä laillisuusvalvojille. Korkein oikeus katsoi ratkaisusta tarkemmin ilmenevin…

https://asianajajaliitto.fi/2020/04/ennakkopaatos-vainoamisen-tunnusmerkiston-tayttymisesta/