KKO:lta kaksi sananvapautta koskevaa ennakkopäätöstä

23.9.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kumpikin koskee 7 päivää -lehden julkaisiamia kirjoituksia

KKO:2013:70

Kunnianloukkaus
Sananvapaus

7 päivää -nimisessä lehdessä 30.3.2006 julkaistussa kirjoituksessa
oli käsitelty kolmeen henkilöön kohdistunutta epäiltyä henkirikosta.
Kirjoituksessa todettiin tekoihin olevan epäiltynä 29-vuotiaan
helsinkiläismiehen. Esitutkinnan aikana julkaistussa kirjoituksessa ei
ollut mainittu epäiltyä nimeltä, mutta hänestä oli esitetty osittain
kasvojen alueelta peitetty kuva. Lehtikirjoituksen otsikko oli ollut
seuraava: “Tuttava sarjamurhista epäillystä: Hän on mielistelevä
limanuljaska!” Kirjoituksessa oli käsitelty edelleen epäiltynä olevan
henkilön suhdetta surmansa saaneisiin henkilöihin, hänen työhistoriaansa
sekä taloudellista asemaansa. Korkeimman oikeuden ratkaisusta tarkemmin
ilmenevillä perusteilla katsottiin, etteivät kirjoituksessa esitetyt
tiedot olleet virheellisiä eikä kirjoituksen perusteella ollut syntynyt
virheellistä käsitystä siitä, että kysymys olisi ollut jo selvitetyistä
rikoksista. Myöskään lehtijutun otsikossa käytettyä ilmaisua ei pidetty,
ottaen huomioon kirjoituksen asiayhteys ja ilmaisun muotoilu sekä
olosuhteet muutoinkin, halventavana. Syyte kunnianloukkauksesta
hylättiin.

KKO:2013:70

KKO:2013:69

Kunnianloukkaus – Törkeä kunnianloukkaus
Yksityiselämän suoja – Yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen
Vahingonkorvaus – Korvattava vahinko – Kärsimys

7 päivää -nimisessä lehdessä 16.6.2005 julkaistussa kirjoituksessa
X:n oli mainittu pettävän silloista seurustelukumppaniaan erään toisen
naisen Y:n kanssa, jonka nimeä lehtikirjoituksessa ei ollut kuitenkaan
mainittu. Kirjoituksessa oli kuvailtu Y:n ihonväriä ja ilmoitettu tämän
asuinpaikkana oleva kaupunki. Edelleen kirjoituksessa oli mainittu X:n
ja Y:n väliseen kanssakäymiseen liittyviä tiettyjä yksityiskohtia.
Kirjoituksessa olleet lausumat olivat osittain liioittelevia ja
vihjailevia. Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevillä perusteilla
katsottiin, että väitteet tai vihjaukset eivät olleet rikoslain 24 luvun
9 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla valheellisia eivätkä
säännöksen 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla myöskään halventavia.
Kirjoituksen laatinut toimittaja B ja vastaava toimittaja A eivät olleet
syyllistyneet X:ään ja Y:hyn kohdistuneeseen törkeään
kunnianloukkaukseen.

Kysymys myös siitä, oliko kirjoitus lehdessä julkaisemalla syyllistytty Y:n yksityiselämää loukkaavaan tiedon levittämiseen.

Edelleen kysymys kärsimyksen perusteella suoritettavan korvauksen
tuomitsemisen edellytyksistä tämän kirjoituksen sekä kahden muun
kirjoituksen osalta, joita koskevat rangaistusvaatimukset oli jätetty
tutkimatta.

KKO:2013:69

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments