Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
3.12.2019 Oikeusuutiset

Lievästi kehitysvammaista ei olisi tullut kuulustella henkirikoksesta epäiltynä ilman puolustajaa

I-SHO:2019:5 Todistelu – Hyödyntämiskielto – Itsekriminointisuoja A:lle määrätty puolustaja oli ollut läsnä A:n ensimmäisessä kuulustelussa, mutta ei myöhemmissä kuulusteluissa eikä rekonstruktiossa. A:lle oli esitutkinnassa ilmoitettu oikeudesta avustajaan ja oikeudesta olla myötävaikuttamatta rikoksensa selvittämiseen. Kysymys siitä, oliko A riittävällä tavalla ymmärtänyt oikeutensa ja voinut luopua niistä pätevästi. Tapauksessa hovioikeus asetti A:n…

https://asianajajaliitto.fi/2019/12/lievasti-kehitysvammaista-ei-olisi-tullut-kuulustella-henkirikoksesta-epailtyna-ilman-puolustajaa/
15.4.2019 Oikeusuutiset

Korkein oikeus asetti telepakkokeinolla saadun ylimääräisen tiedon ja sen sisällön sitaatin loppulausunnossa hyödyntämiskieltoon

KKO:2019:36 Salassapitorikos Pakkokeino – Telekuuntelu – Ylimääräinen tieto Todistelu – Hyödyntämiskielto Syyttäjä oli salassapitorikosta koskeneen syytteen tueksi nimennyt todisteeksi pakkokeinolaissa tarkoitettua ylimääräistä tietoa sisältävän telekuuntelutallenteen ja salassapitorikoksesta epäillyn esitutkinnassa antaman loppulausunnon, jossa oli selostettu tallennetusta puhelinkeskustelusta ilmi käyneitä tietoja. Korkeimman oikeuden ratkaisussa lausutuin perustein telekuuntelutallenne ja loppulausunto asetettiin hyödyntämiskieltoon. (Ään.)…

https://asianajajaliitto.fi/2019/04/korkein-oikeus-asetti-telepakkokeinolla-saadun-ylimaaraisen-tiedon-ja-sen-sisallon-sitaatin-loppulausunnossa-hyodyntamiskieltoon/
28.2.2019 Oikeusuutiset

Läheisasianomistajalla ei ollut vaitiolo-oikeutta, koska oli syytä epäillä, ettei hän ollut päättänyt kieltäytymisestä itse

KKO:2019:17 Oikeudenkäyntimenettely – Todistelu – Todistajan kieltäytymisoikeus – Esitutkintakertomuksen huomioon ottaminen oikeudenkäynnissä – Hyödyntämiskielto Pahoinpitely Asianomistaja, jolla ei ollut vaatimuksia, oli kieltäytynyt todistamasta asiassa, koska hän ja vastaaja olivat olleet avoliitossa ja heillä oli kaksi yhteistä lasta. Korkein oikeus katsoi ratkaisusta tarkemmin ilmenevillä perusteilla, ettei asianomistajalla ollut oikeudenkäymiskaaren 17 luvun…

https://asianajajaliitto.fi/2019/02/laheisasianomistajalla-ei-ollut-vaitiolo-oikeutta-koska-oli-syyta-epailla-ettei-han-ollut-paattanyt-kieltaytymisesta-itse/
17.1.2019 Oikeusuutiset

Vastaajan kotietsinnän yhteydessä poliisille kertoma jätettiin hyödyntämättä

VaaHO:2018:9 Hyödyntämiskielto Itsekriminointisuoja Oikeus avustajaan Syyttäjä ja A olivat nimenneet hovioikeudessa uudeksi todistajaksi vanhemman konstaapelin C:n teemanaan muun muassa B:n puhuttelussa ilmi tulleet seikat. Hovioikeus asetti hyödyntämiskiellon, koska B ei ollut ennen puhuttelua pätevästi luopunut oikeudestaan olla myötävaikuttamatta rikoksensa selvittämiseen eikä oikeudestaan avustajaan. Ks. KKO:2016:76 VaaHO:2018:9

https://asianajajaliitto.fi/2019/01/vastaajan-kotietsinnan-yhteydessa-poliisille-kertoma-jatettiin-hyodyntamatta/
14.1.2019 Oikeusuutiset

Ylimääräisen tiedon perusteeton käyttö esitutkintavaiheessa johti hyödyntämiskieltoon

THO:2019:1 Todistelu – Hyödyntämiskielto Telekuuntelu – Ylimääräinen tieto Kysymys siitä, miten pakkokeinolain 10 luvun 56 §:n 1 ja 2 momentin säännökset rajoittavat ylimääräisen tiedon hyödyntämistä näytön hankkimisessa ja käyttämisessä tuomioistuimessa. B:n ja A:n väliseen puhelinkeskusteluun kohdistetussa telekuuntelussa on paljastunut pakkokeinolain 10 luvun 56 §:n tarkoittamaa ylimääräistä tietoa. Sen jälkeen kun…

https://asianajajaliitto.fi/2019/01/ylimaaraisen-tiedon-perusteeton-kaytto-esitutkintavaiheessa-johti-hyodyntamiskieltoon/
16.11.2017 Oikeusuutiset

Epäillyn kertomusta ei saatu käyttää näyttönä hänen puolisonsa syytteen tueksi

THO:2017:7 Oikeudenkäyntimenettely, Todistelu – Esitutkintakertomuksen huomioon ottaminen oikeudenkäynnissä – Hyödyntämiskielto A:ta ja hänen aviopuolisoaan B:tä on syytetty samoista rikoksista. Kysymys siitä, voitiinko A:n esitutkinnassa antamaa kertomusta hyödyntää todisteena B:tä vastaan oikeudenkäynnissä.*** A:ta on kuultu esitutkinnassa rikoksesta epäiltynä 13.–14.1.2016, 25.1.2016 ja 1.2.2016. Esitutkintapöytäkirjan mukaan hänelle on kerrottu oikeudesta olla myötävaikuttamatta sen…

https://asianajajaliitto.fi/2017/11/epaillyn-kertomusta-ei-saatu-kayttaa-nayttona-hanen-puolisonsa-syytteen-tueksi/
5.10.2017 Oikeusuutiset

Syytetyn äidin pakkokeinoilla tallennettuja lausumia voitiin käyttää näyttönä pojan syyllisyydestä

KKO:2017:65 Oikeudenkäyntimenettely – Todistelu – Hyödyntämiskielto Todistaja Pakkokeino – Salainen pakkokeino Itsekriminointisuoja Syyttäjä oli nimennyt rikosasiassa vastaajan äidin todistajaksi. Äiti kieltäytyi läheissuhteensa perusteella todistamasta. Syyttäjän sallittiin esittää kirjallisina todisteina telekuunteluilla ja teknisellä kuuntelulla tallennetut äidin ja vastaajan sekä äidin ja kahden muun henkilön väliset, kirjalliseen muotoon saatetut keskustelut. KKO:2017:65

https://asianajajaliitto.fi/2017/10/syytetyn-aidin-pakkokeinoilla-tallennettuja-lausumia-voitiin-kayttaa-nayttona-pojan-syyllisyydesta/
6.7.2017 Oikeusuutiset

Luvaton kotirauhanpiiriä kuvannut videotallenne hyväksyttiin todisteeksi

THO:2017:6 Oikeudenkäyntimenettely – Todistelu – Hyödyntämiskielto Syyttäjän todisteeksi nimeämä DVD-tallenne oli hankittu siten, että todistaja X oli kuvannut vastaaja A:n omakotitalotontilla oleskelleita henkilöitä ilman näiden suostumusta. Kysymys siitä, voitiinko DVD-tallennetta hyödyntää todisteena vahingontekoa koskevassa oikeudenkäynnissä. THO:2017:6

https://asianajajaliitto.fi/2017/07/luvaton-kotirauhanpiiria-kuvannut-videotallenne-hyvaksyttiin-todisteeksi/
3.4.2017 Oikeusuutiset

Todistelu-uudistus ei laajentanut telekuuntelun tuottaman ylimääräisen tiedon käyttömahdollisuutta

VaaHO:2017:3 Hyödyntämiskielto Telekuuntelu – Ylimääräinen tieto Pakkokeinolain 10 luvun 56 §:n 3 momentin mukaan telekuuntelussa saatua ylimääräistä tietoa ei saanut käyttää näyttönä rikosasiassa. Kysymys siitä, voitiinko todistetta hyödyntää oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 25 §:n 3 momentin nojalla. Äänestys. VaaHO:2017:3

https://asianajajaliitto.fi/2017/04/todistelu-uudistus-ei-laajentanut-telekuuntelun-tuottaman-ylimaaraisen-tiedon-kayttomahdollisuutta/
16.3.2017 Oikeusuutiset

Läheistodistajalla ei vaitiolo-oikeutta. Syytä epäillä ettei ollut päättänyt vaitiolosta itse

VaaHO:2017:2 Todistelu Läheinen Vaitiolo-oikeus Hyödyntämiskielto Ratkaisussa päätettiin, että todistajana kuultavalla asianomistajalla ei vastaajaan olevasta läheisestä suhteesta huolimatta ole vaitiolo-oikeutta, koska asiassa esitettyä selvitystä koskevan kokonaisharkinnan perusteella on syytä epäillä, ettei hän ole itse päättänyt vaitiolo-oikeuden käyttämisestä. Samasta syystä tallennetta asianomistajan soitosta hätäkeskukseen ei ollut asetettava hyödyntämiskieltoon. VaaHO:2017:2

https://asianajajaliitto.fi/2017/03/laheistodistajalla-ei-vaitiolo-oikeutta-syyta-epailla-ettei-ollut-paattanyt-vaitiolosta-itse/