Generic filters
Exact matches only
6.10.2021 Oikeusuutiset

KKO kielsi arkaluontoisten asiakastietojen käytön Vastaamoon kohdistuneen tietomurron tutkinnan yhteydessä

KKO:2021:72 Pakkokeino – Etsintä – Laite-etsintä – Takavarikko – Sinetöidyn aineiston tutkiminen ja hyödyntäminen – Todistelu – Hyödyntämiskielto – Lääkärin salassapitovelvollisuus Mielenterveyspalveluita tarjoavan A Oy:n tuotantopalvelimeen kohdistettiin epäillyn tietomurron perusteella erityinen laite-etsintä, jonka yhteydessä A Oy:n asiakastietokannasta eroteltiin teknisesti siihen sisältyvien henkilöiden nimet, henkilötunnukset ja yhteystiedot. Etsintävaltuutetun vastustettua tietojen takavarikoimista…

https://asianajajaliitto.fi/2021/10/kko-kielsi-arkaluontoisten-asiakastietojen-kayton-vastaamoon-kohdistuneen-tietomurron-tutkinnan-yhteydessa/
20.8.2020 Oikeusuutiset

Asianomistajalla ollessa oikeus kieltäytyä todistamasta, ei todisteena voitu käyttää myöskään todisteita, joista ilmeni asianomistajan lausumia asiasta

HelHO:2020:8 Oikeudenkäyntimenettely – Todistelu – Todistajan kieltäytymisoikeus – Hyödyntämiskielto – Pahoinpitely Asianomistaja A, jolla ei ollut vaatimuksia, oli kieltäytynyt todistamasta pahoinpitelyä koskevassa asiassa, koska hän ja vastaaja B olivat avoliitossa. Hovioikeus katsoi, että A:lla oli oikeus kieltäytyä todistamasta, koska ei ollut syytä epäillä, ettei hän olisi itse päättänyt vaitiolo-oikeuden käyttämisestä.…

https://asianajajaliitto.fi/2020/08/asianomistajalla-ollessa-oikeus-kieltaytya-todistamasta-ei-todisteena-voitu-kayttaa-myoskaan-todisteista-joista-ilmeni-asianomistajan-lausumia-asiasta/
20.12.2019 Oikeusuutiset

Toimittajan kotoa takavarikoitua muistitikkua ei saanut tutkia eikä hyödyntää esitutkinnassa

Korkein oikeus (KKO) on kumonnut Helsingin hovioikeuden päätöksen, joka koski Helsingin Sanomien toimittajan kotoa takavarikoidun, sinetöidyn aineiston tutkimista ja hyödyntämistä. KKO:n mukaan sinetöityä aineistoa ei saanut takavarikoida rikosasian todisteena käytettäväksi, koska se voi johtaa toimittajan tietolähteen paljastumiseen. KKO määräsi kuitenkin takavarikon pysymään edelleen voimassa mahdollisen menettämisseuraamuksen turvaamiseksi. Asian taustalla oli…

https://asianajajaliitto.fi/2019/12/toimittajan-kotoa-takavarikoitua-muistitikkua-ei-saanut-tutkia-eika-hyodyntaa-esitutkinnassa/
3.12.2019 Oikeusuutiset

Lievästi kehitysvammaista ei olisi tullut kuulustella henkirikoksesta epäiltynä ilman puolustajaa

I-SHO:2019:5 Todistelu – Hyödyntämiskielto – Itsekriminointisuoja A:lle määrätty puolustaja oli ollut läsnä A:n ensimmäisessä kuulustelussa, mutta ei myöhemmissä kuulusteluissa eikä rekonstruktiossa. A:lle oli esitutkinnassa ilmoitettu oikeudesta avustajaan ja oikeudesta olla myötävaikuttamatta rikoksensa selvittämiseen. Kysymys siitä, oliko A riittävällä tavalla ymmärtänyt oikeutensa ja voinut luopua niistä pätevästi. Tapauksessa hovioikeus asetti A:n…

https://asianajajaliitto.fi/2019/12/lievasti-kehitysvammaista-ei-olisi-tullut-kuulustella-henkirikoksesta-epailtyna-ilman-puolustajaa/
15.4.2019 Oikeusuutiset

Korkein oikeus asetti telepakkokeinolla saadun ylimääräisen tiedon ja sen sisällön sitaatin loppulausunnossa hyödyntämiskieltoon

KKO:2019:36 Salassapitorikos Pakkokeino – Telekuuntelu – Ylimääräinen tieto Todistelu – Hyödyntämiskielto Syyttäjä oli salassapitorikosta koskeneen syytteen tueksi nimennyt todisteeksi pakkokeinolaissa tarkoitettua ylimääräistä tietoa sisältävän telekuuntelutallenteen ja salassapitorikoksesta epäillyn esitutkinnassa antaman loppulausunnon, jossa oli selostettu tallennetusta puhelinkeskustelusta ilmi käyneitä tietoja. Korkeimman oikeuden ratkaisussa lausutuin perustein telekuuntelutallenne ja loppulausunto asetettiin hyödyntämiskieltoon. (Ään.)…

https://asianajajaliitto.fi/2019/04/korkein-oikeus-asetti-telepakkokeinolla-saadun-ylimaaraisen-tiedon-ja-sen-sisallon-sitaatin-loppulausunnossa-hyodyntamiskieltoon/
28.2.2019 Oikeusuutiset

Läheisasianomistajalla ei ollut vaitiolo-oikeutta, koska oli syytä epäillä, ettei hän ollut päättänyt kieltäytymisestä itse

KKO:2019:17 Oikeudenkäyntimenettely – Todistelu – Todistajan kieltäytymisoikeus – Esitutkintakertomuksen huomioon ottaminen oikeudenkäynnissä – Hyödyntämiskielto Pahoinpitely Asianomistaja, jolla ei ollut vaatimuksia, oli kieltäytynyt todistamasta asiassa, koska hän ja vastaaja olivat olleet avoliitossa ja heillä oli kaksi yhteistä lasta. Korkein oikeus katsoi ratkaisusta tarkemmin ilmenevillä perusteilla, ettei asianomistajalla ollut oikeudenkäymiskaaren 17 luvun…

https://asianajajaliitto.fi/2019/02/laheisasianomistajalla-ei-ollut-vaitiolo-oikeutta-koska-oli-syyta-epailla-ettei-han-ollut-paattanyt-kieltaytymisesta-itse/
17.1.2019 Oikeusuutiset

Vastaajan kotietsinnän yhteydessä poliisille kertoma jätettiin hyödyntämättä

VaaHO:2018:9 Hyödyntämiskielto Itsekriminointisuoja Oikeus avustajaan Syyttäjä ja A olivat nimenneet hovioikeudessa uudeksi todistajaksi vanhemman konstaapelin C:n teemanaan muun muassa B:n puhuttelussa ilmi tulleet seikat. Hovioikeus asetti hyödyntämiskiellon, koska B ei ollut ennen puhuttelua pätevästi luopunut oikeudestaan olla myötävaikuttamatta rikoksensa selvittämiseen eikä oikeudestaan avustajaan. Ks. KKO:2016:76 VaaHO:2018:9

https://asianajajaliitto.fi/2019/01/vastaajan-kotietsinnan-yhteydessa-poliisille-kertoma-jatettiin-hyodyntamatta/
14.1.2019 Oikeusuutiset

Ylimääräisen tiedon perusteeton käyttö esitutkintavaiheessa johti hyödyntämiskieltoon

THO:2019:1 Todistelu – Hyödyntämiskielto Telekuuntelu – Ylimääräinen tieto Kysymys siitä, miten pakkokeinolain 10 luvun 56 §:n 1 ja 2 momentin säännökset rajoittavat ylimääräisen tiedon hyödyntämistä näytön hankkimisessa ja käyttämisessä tuomioistuimessa. B:n ja A:n väliseen puhelinkeskusteluun kohdistetussa telekuuntelussa on paljastunut pakkokeinolain 10 luvun 56 §:n tarkoittamaa ylimääräistä tietoa. Sen jälkeen kun…

https://asianajajaliitto.fi/2019/01/ylimaaraisen-tiedon-perusteeton-kaytto-esitutkintavaiheessa-johti-hyodyntamiskieltoon/
28.4.2016 Lausunnot

Lausunto Verohallinnon ohjeluonnoksesta “Rikosoikeudenkäynnissä sovellettava itsekriminointisuoja ja sen vaikutus verotusmenettelyssä”

Dnro 18/2016 Lausuntopyyntönne: 21.6.2016LUONNOS VEROHALLINNON OHJEEKSI ”RIKOSOIKEUDENKÄYNNISSÄ SOVELLETTAVA ITSEKRIMINOINTISUOJA JA SEN VAIKUTUS VEROTUSMENETTELYSSÄ” Verohallinto on pyytänyt 21.3.2016 Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) lausuntoa luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi ”Rikosoikeudenkäynnissä sovellettava itsekriminointisuoja ja sen vaikutus verotus-menettelyssä”. Asianajajaliitto esittää lausuntonaan seuraavaa. Keskeinen kysymys ohjeluonnokseen ja itsekriminointisuojaan liittyen on, edellyttääkö itsekriminointisuoja ohjeluonnoksessa esitetysti verotusmenettelyn (lähinnä verotarkastuksen)…

https://asianajajaliitto.fi/2016/04/lausunto-verohallinnon-ohjeluonnoksesta-rikosoikeudenkaynnissa-sovellettava-itsekriminointisuoja-ja-sen-vaikutus-verotusmenettelyssa/
10.4.2013 Oikeusuutiset

KKO täsmensi itsekriminointisuojan merkitystä ilman avustajaa pidetyn kuulustelun osalta

KKO:2013:25 Oikeudenkäyntimenettely – Todistelu – Hyödyntämiskielto Oikeus avustajaan – Rikosasian vastaaja – Esitutkinta Itsekriminointisuoja Kysymys siitä, oliko vastaajalle esitutkinnassa epäiltynä kuuluvia oikeuksia loukattu siten, että hänen esitutkintakertomuksiaan ei olisi voitu käyttää näyttönä häntä vastaan. Ks. KKO:2012:45 KKO:2013:25

https://asianajajaliitto.fi/2013/04/kko-tasmensi-itsekriminointisuojan-merkitysta-ilman-avustajaa-pidetyn-kuulustelun-osalta/