Ylimääräisen tiedon perusteeton käyttö esitutkintavaiheessa johti hyödyntämiskieltoon

14.1.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

THO:2019:1

Todistelu – Hyödyntämiskielto
Telekuuntelu – Ylimääräinen tieto

Kysymys siitä, miten pakkokeinolain 10
luvun 56 §:n 1 ja 2 momentin säännökset rajoittavat ylimääräisen tiedon
hyödyntämistä näytön hankkimisessa ja käyttämisessä tuomioistuimessa.
B:n ja A:n väliseen
puhelinkeskusteluun kohdistetussa telekuuntelussa on paljastunut
pakkokeinolain 10 luvun 56 §:n tarkoittamaa ylimääräistä tietoa. Sen jälkeen kun B:lle on
esitutkinnassa toistettu telekuuntelutallenne hänen ja A:n välisestä
puhelusta, hän on kertonut seikoista, joiden perusteella käräjäoikeus on
lukenut A:n syyksi ampuma-aserikoksen.