Vastaajan kotietsinnän yhteydessä poliisille kertoma jätettiin hyödyntämättä

17.1.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

VaaHO:2018:9

Hyödyntämiskielto
Itsekriminointisuoja
Oikeus avustajaan

Syyttäjä ja A olivat nimenneet
hovioikeudessa uudeksi todistajaksi vanhemman konstaapelin C:n teemanaan
muun muassa B:n puhuttelussa ilmi tulleet seikat. Hovioikeus asetti
hyödyntämiskiellon, koska B ei ollut ennen puhuttelua pätevästi luopunut
oikeudestaan olla myötävaikuttamatta rikoksensa selvittämiseen eikä
oikeudestaan avustajaan. Ks. KKO:2016:76