Asianomistajalla ollessa oikeus kieltäytyä todistamasta, ei todisteena voitu käyttää myöskään todisteita, joista ilmeni asianomistajan lausumia asiasta

20.8.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

HelHO:2020:8 Oikeudenkäyntimenettely – Todistelu – Todistajan kieltäytymisoikeus – Hyödyntämiskielto – Pahoinpitely

Asianomistaja A, jolla ei ollut vaatimuksia, oli kieltäytynyt todistamasta pahoinpitelyä koskevassa asiassa, koska hän ja vastaaja B olivat avoliitossa. Hovioikeus katsoi, että A:lla oli oikeus kieltäytyä todistamasta, koska ei ollut syytä epäillä, ettei hän olisi itse päättänyt vaitiolo-oikeuden käyttämisestä. Asiassa ei saanut käyttää näyttönä A:n lääkärinlausuntoon merkittyä lausumaa eikä todistajien C ja D kertomuksia siltä osin kuin he ovat kuulleet A:n kertovan tapahtumista poliisille alustavassa puhutuksessa.
 
Äänestys.
 

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments