Korkein oikeus asetti telepakkokeinolla saadun ylimääräisen tiedon ja sen sisällön sitaatin loppulausunnossa hyödyntämiskieltoon

15.4.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2019:36

Salassapitorikos
Pakkokeino – Telekuuntelu – Ylimääräinen tieto
Todistelu – Hyödyntämiskielto

Syyttäjä oli salassapitorikosta
koskeneen syytteen tueksi nimennyt todisteeksi pakkokeinolaissa
tarkoitettua ylimääräistä tietoa sisältävän telekuuntelutallenteen ja
salassapitorikoksesta epäillyn esitutkinnassa antaman loppulausunnon,
jossa oli selostettu tallennetusta puhelinkeskustelusta ilmi käyneitä
tietoja. Korkeimman oikeuden ratkaisussa lausutuin perustein
telekuuntelutallenne ja loppulausunto asetettiin hyödyntämiskieltoon.
(Ään.)