Läheisasianomistajalla ei ollut vaitiolo-oikeutta, koska oli syytä epäillä, ettei hän ollut päättänyt kieltäytymisestä itse

28.2.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2019:17

Oikeudenkäyntimenettely – Todistelu – Todistajan kieltäytymisoikeus – Esitutkintakertomuksen huomioon ottaminen oikeudenkäynnissä – Hyödyntämiskielto
Pahoinpitely

Asianomistaja, jolla ei ollut
vaatimuksia, oli kieltäytynyt todistamasta asiassa, koska hän ja
vastaaja olivat olleet avoliitossa ja heillä oli kaksi yhteistä lasta.

Korkein oikeus katsoi ratkaisusta tarkemmin ilmenevillä perusteilla,
ettei asianomistajalla ollut oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 18 §:n 2
momentin perusteella vaitiolo-oikeutta, koska oli syytä epäillä, ettei
hän ollut itse päättänyt vaitiolo-oikeutensa käyttämisestä. Sen vuoksi
asianomistajan esitutkintakertomus voitiin ottaa huomioon
oikeudenkäynnissä ja tapahtumapaikalle saapunutta poliisia voitiin
kuulla siitä, mitä asianomistaja oli hänelle kertonut.